jellyfish

فوکوس : شنا با عروس دریایی

حتما میدانید که عروس های دریایی در عین زیبایی وشکوه یکی از خطرناک ترین موجودات آبزی هم هستند.وجود سمی خطرناک در شاخک های بسیار ریز این جاندار باعث شده تا کمتر کسی جرات نزدیک شدن و تصویر برداری از این موجودات را پیدا کند.حال اگر گونه ای از عروس های ...

متن کامل »