jump

تماشا کنید : پرش یک موتور سیکلت از روی هواپیمای در حال پرواز !

هنوز نمی دانیم چه کسانی این حرکت شگفت آور را انجام دادند. در حقیقت می توانیم بگوییم کاری که این دو نفر انجام دادند دیوانگی محض است. در این ویدیو ابتدا هواپیمایی را می بینیم که با ارتفاعی کمتر از یک فوت به زمین در حال پرواز می باشد و ...

متن کامل »