Kilby Microchip

اولین مایکروچیپ جهان به قیمت یک میلیون دلار به حراج گذاشته شد

آنچه در تصویر می بینیم اولین مایکروچیپ جهان است که توسط Jack Kirby از کمپانی Texas Instruments ساخته شده و در نهایت باعث شد تا او جایزه نوبل فیزیک را دریافت نماید. حالا این مایکروچیپ سر از حراج کریستی در آورده و انتظار بر این بوده که با قیمتی بین ...

متن کامل »