KiloCore

محققین توانستند پردازنده‌ی ۱۰۰۰ هسته‌ای بسازند

پردازنده‌ی 1000 هسته‌ای

طبیعتا اگر با رایانه‌ها و یا گوشی‌های هوشمند سر و کار داشته باشید و بخواهید در مورد مشخصات آن بیشتر بدانید به سراغ پردازنده‌ای دارد و همچنین تعداد هسته‌های آن می‌روید، در هر حال گمان نمی‌کنم چیزی مانند آنچه قرار است در موردش برایتان توضیح دهیم دیده و یا شنیده ...

متن کامل »