lab grown burger

طبخ همبرگر از اولین گوشت مصنوعی جهان با مشارکت گوگل

برای تهیه هزاران همبرگر از این نوع، حتی یک گاو نیز گشته نمی‌شود، سرگی برین –یکی از بنیان گذاران گوگل – برروی پروژه جالب و جذاب آزمایشگاهی سرمایه گذاری می‌کند که در آن هدف، تولید گوشت مصنوعی است. ظاهرا آنها توانسته‌اند اولین همبرگر مصنوعی دنیا را نیز طبخ کنند.

متن کامل »