Largest ever yellow star

نسخه‌ی هیولامانند خورشید کشف شد : ستاره ای ۱۳۰۰ بار بزرگتر از خورشید !

به‌تازگی دانشمندان موفق شده‌اند نسخه‌ی هیولامانند خورشید را پیدا کنند که گفته می‌شود بزرگ‌ترین ستاره‌ی شناخته‌ شده در خانواده‌ی ستاره‌های زرد است.ستاره‌ی فراغول زرد که اندازه‌ی آن ۱۳۰۰ برابر خورشید است و جزو ۱۰ ستاره‌ی بزرگی است که تاکنون کشف شده است.

متن کامل »