life in color

فوکوس : زندگی و رنگها از دریچه دوربین

وب‌سایت نشنال ژئوگرافیک، در بخشی به نام Life In Color، به رنگ‌های پیرامون ما و موجود در طبیعت می‌پردازد. در این بخش‌ها، عکاسان با توجه به یکی از رنگ‌های طبیعت، نماهایی از آن رنگ را برای ما به تصویر می‌کشند. در این بخش از «فوکوس»، تعدادی از تصاویر یکی از ...

متن کامل »