LkCa 15b planet

برای نخستین بار در تاریخ : ثبت تصاویری از مراحل تشکیل یک سیاره

دانشمندان رصدخانه‌ی کک ( Keck ) برای نخستین بار در تاریخ موفق به ثبت تصاویری از مراحل تشکیل یک سیاره شدند.این سیاره در صورت فلکی گاو یا ثور با فاصله‌ی ۴۵۰ سال نوری از زمین قرار داشته و در ابتدای حیات خود می‌باشد.تا پیش از این تصاویر و اطلاعات بسیاری ...

متن کامل »