marijuana

همکاری مایکروسافت با استارت آپی که در زمینه‌ی ماری جوانا فعالیت می‌کند!

همکاری مایکروسافت با یک استارت آپ نوپا که در زمینه‌ی ماری جوانا فعالیت می‌کند!

مصرف ماده‌ی مخدر ماری جوانا (marijuana) در برخی از کشورهای جهان به صورت قانونی آزاد است و در برخی از کشورهای دیگر نیز این ماده تنها به عنوان بخشی از پروسه‌ی درمان و به صورت دارویی قابل استفاده است. در ایالات متحده‌ی آمریکا این موضوع متفاوت است به دلیل این ...

متن کامل »