Multitasking

کشف یک قابلیت بسیار مهم در iOS 8 : تقسیم صفحه و نمایش همزمان ۲ اپلیکیشن در کنار هم !

 امروز یک توسعه دهنده اپلیکیشن خبر از وجود یک کد پنهان در صفحه خانگی iOS 8 (موسوم به SpringBoard) داد که امکان اجرای ۲ اپلیکیشن هم زمان در یک صفحه را به کاربر می دهد.این قابلیتی است که مایکروسافت در تبلت های سرفیس خود از آن استفاده می کند.

متن کامل »