NextSTEP-2

ناسا در حال ساختن اقامتگاه فضایی بر روی زمین است

اقامتگاه فضایی

ناسا در حال رایزنی با شرکت‌های خصوصی است تا به آن‌ها در ساختن نمونه‌های اولیه از اقامتگاه فضایی کمک کند. اقامتگاه‌هایی که می‌تواند روزی خانه فضانوردانی شود که مناطقی فراتر از منظومه خورشیدی ما را کاوش می‌کنند.

متن کامل »