Nexus Space

گوگل بازی را شروع کرد: نکسوس ۱۶ در فضا !

گوگل بازی را شروع کرد: نکسوز ۱۶ در فضا!

این روزها آن‌قدر در دنیای گجت‌های تکنولوژیک، اخبار دروغین و جعلی منتشر می‌شود که شاید رسم دروغ سیزده یا همان دروغ روز اول آوریل فراموش شده باشد. اما گوگل بازی را زودتر از دیگران شروع کرده است و با ایده‌ای جذاب به سراغ روز اول آوریل رفته است. در ادامه ...

متن کامل »