nokia big

نوکیا فردا محصولی بزرگ را معرفی می کند !

شرکت نوکیا فردا یک رویداد معرفی پیش روی دارد، اگر چه هنوز مشخص نیست که این شرکت از چه محصولی رونمایی خواهد کرد. مراسم رونمایی فردا صبح در لندن برگزار می شود و نوکیا این محصول (یا هر چیز دیگری که قرار است معرفی شود) را BIG یا بزرگ نامیده ...

متن کامل »