Pyramid structures

ساختار های هرمی شکل سیلیکا باعث کاهش گرما و افزایش بهره وری در پنل های خورشیدی می شود

لایه جدیدی ساخته‌شده از سیلیکا می‌تواند به شکل بسیار قابل‌توجهی گرما را از پنل های خورشیدی دور کند. از این طریق با افزایش میزان بهره‌وری در آن‌ها، تولید انرژی نیز افزایش خواهد داشت.

متن کامل »