quantum compass

وزارت دفاع بریتانیا از تکنولوژی quantum compass به جای جی پی اس استفاده خواهد کرد

ساخته جدید وزارت دفاع بریتانیا می‌تواند قواعد بازی را برای این کشور و سیستم‌های ارتباطی دنیا به هم بزند. سیستمی که مشکلات GPS امروزی را ندارد و البته بسیار دقیق عمل می‌کند. در ادامه شاهد توضیحات تکمیلی باشید .

متن کامل »