render

تصویر تلفن مرموز HP منتشر شد

اچ‌پی در حال طراحی و ساخت حداقل یک تلفن هوشمند است و قصد دارد مجددا شانس خود را در این بازار پررونق امتحان کند. در همین راستا روز گذشته یک تصویر رندر شده از تلفن آینده این شرکت به بیرون درز کرده است.

متن کامل »