roads with solar panels

استفاده از پنل‌های خورشیدی به‌جای آسفالت در آمریکا : یک رویاپردازی علمی یا کاری شدنی ؟!

یک زوج محقق Julie و Scott Brusaw از شرکت Solar Roadways، موفق به جمع‌آوری ۱ میلیون دلار در کمپین on Indiegogo ،برای تولید خطوط پنل‌های خورشیدی و انجام هدف بلندپروازانه جایگزینی آسفالت جاده‌های کشور با پنل‌های خورشیدی شده‌اند. این پروژه برای دومین بار موفق به کسب تامین اعتبار از سوی ...

متن کامل »