sun roasting

تماشا کنید : آیا دنباله‌دار آیسان پس از بلعیده‌ شدن توسط خورشید جان سالم به در برده است ؟

 دانشمندان امیدوارند دنباله‌دار آیسان پس از بلعیده‌ شدن توسط خورشید از نابودی جان سالم به در برده باشد.این دنباله‌دار پس از نزدیک‌شدن انتحاری به خورشید منهدم شد اما اکنون بارقه‌ امیدی وجود دارد که شاید این جسم کاملا نابود نشده باشد.

متن کامل »