Takaaki Kajita

نوبل فیزیک و نوترینو : چرا نوترینو مستحق دریافت مهم ترین جایزه علمی سال شد ؟

همانطور که پیش تر برایتان نوشتیم ، جایزه نوبل فیزیک امسال مشترکا به تکاکی کاجیتا، فیزیکدان ژاپنی، و آرتور بی. مکدونالد، فیزیکدان کانادایی به خاطر اثبات وجود جرم برای نوترینو اهدا شد.اما براستی چرا این کشف مستحق مهم ترین جایزه علمی جهان شناخته شده؟

متن کامل »

جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۵ ، مشترکا به Takaaki Kajita و Arthur B. McDonald اهدا شد

جایزه نوبل فیزیک امسال به دو دانشمند به نام های Takaaki Kajita و Arthur B. McDonald به خاطر اثبات وجود جرم برای نوترینو اهدا شد.این تحقیقات دانسته های پیشین در خصوص Neutrino را تغییر داده است.

متن کامل »