technical

دو هفته با ویندوز 10 نسخه ی Technical Preview ( اختصاصی گجت نیوز )

همانطور که میدانید و در خبرها خواندید ویندوز جدید مایکروسافت به نام ویندوز 10 در روز سه شنبه 30 سپتامبر 2014 معرفی شد. فردای آن روز یعنی چهارشنبه نسخه ی Technical Preview برای بررسی و فیدبک کاربرها ارائه شد و ما نیز این نسخه را جهت بررسی و ارائه ی گزارش ...

متن کامل »