technology future

شهرهای آینده ؛ ۵۰ سال دیگه چه خبر است؟

آینده.لغتی که شاید زمانی با فکرکردن به آن می‌توانستید تصویری برای خود مجسم کنید زیرا تنوع و احتمالات خیلی کمی در ذهن شما وجود داشت.ولی در مورد این زمانه چی؟آیا حتی میتوان آینده همین گوشی‌های هوشمند در دستتان را نیز پیش بینی کرد؟ فکر میکنید شهرهای آینده چه شکلی باشند ...

متن کامل »