telescopic contact lens

چشم سوپرمن ساخته شده : لنز چشمی با قابلیت بزرگنمایی سه برابری

یکی از آرزو های بشر دستیابی به قابلیت های ابر انسانی بوده و هست و اکنون به لطف فناوری های جدید دیگر کار از داستان های کتاب های مصور و شخصیت های فیلم های هالیوودی گذشه و این آرزو در حال تحقق یافتن است. گروهی از محققان بین المللی اولین ...

متن کامل »