tf x

با ماشين پرنده VTOL آشنا شويد + عکس

سالهاست که آرزوي ساخت و استفاده  از يک خودرو پرنده ، ذهن بشر را به خود مشغول کرده اما اين فناوري آنقدر نيامد که شايد ديگر مانند گذشته اشتياقي براي آن نمانده باشد.با اين حال شرکت Terrafugia دست به ساخت يک خودرو پرنده موسوم به VTOL زده است که در ...

متن کامل »