tiniest

کوچکترین نقاشی تمام رنگی جهان توسط علم نانو ترسیم شد

این بار علم نانو در خلق آثار هنری وارد شده و مهندسی نانو به مهندسان این اجازه را داده تا کوچکترین اثر هنری جهان را با اندازه ۳۰۰ میکرومتر خلق کنند . در ادامه شاهد توضیحات بیشتر در خصوص این اثر هنری و خلق آن باشید .

متن کامل »