trolling online abuse

CNN : بر اساس یک تحقیق ، 40 درصد از کاربران اینترنت مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند !

در 25 سال گذشته، اینترنت فرصت های بی سابقه ای برای ارتباطات انسانی خلق کرده است. اما این قضیه جنبه تاریکی نیز دارد، گاهی اوقات بسیار تاریک. بر اساس نتایج مرکز تحقیقات Pew، از هر 10 کاربر اینترنت 4 نفر مورد آزارواذیت آنلاین قرار گرفته اند،. و حدود 73 درصد ...

متن کامل »