Uyan and Dina

توله‌ شیرهای یخ‌ زده‌ای که شیر مادرشان را از ۱۲ هزار سال پیش در شکم خود دارند!

توله‌ شیرهای یخ‌ زده‌ای که شیر مادرشان از ۱۲ هزار سال پیش را در شکم خود دارند!

حیوانات دوست داشتنی هستند و بچه‌های آن‌ها بسیار بیشتر. حالا خبری که درباره‌ی باقی ماندن شیر مادر در شکم توله‌شیرها است، می‌تواند یک تراژدی تمام عیار باشد البته در ادامه متوجه خواهید شد که این شیرها می‌توانند کمک شایانی به دانش‌مندان بکنند. در ادامه با گجت نیوز همراه باشید.

متن کامل »