vatican

واتیکان هم هدف حمله ی سایبری قرار گرفت

  هکرها با این اقدام، اعتراض خود به رسوایی‌های کلیسای کاتولیک و دخالت‌های فراوان واتیکان در امور داخلی ایتالیا را نشان دادند. شعبه ایتالیایی گروه هکری ناشناس، روز چهارشنبه سایت اینترنتی واتیکان را از کار انداخت. به گزارش رویترز، هکرهای ناشناس، این اقدام را حمله به رسوایی‌های کلیسای کاتولیک و ...

متن کامل »