World In 2045

جهان در سال ۲۰۴۵ ؛ هوش مصنوعی زندگی بشر را کنترل می‌کند

جهان در سال 2045

دانشمندان تغییرات جهان تا ۳۰ سال آینده را پیش‌بینی کرده‌اند. بر اساس این پیش‌بینی‌ها، جهان در سال ۲۰۴۵ بسیار متفاوت بوده و شاهد پیشرفت‌های بسیاری خواهیم بود. از جمله این پیشرفت‌ها می‌توان به توسعه هوش‌های مصنوعی اشاره کرد.

متن کامل »