zombie

زامبی ها می‌توانند در کمتر از ۱۰۰ روز نسل بشر را منقرض کنند

زامبی ها می‌توانند در کمتر از 100 روز نسل بشر را منقرض کنند

تسخیر دنیای ما به دست زامبی ها، زیاد هم طول نمی‌کشد. مقاله‌ی جدیدی که در یک ژورنال دانشجویی منتشر شده بیان می‌کند که لشکر زامبی ها تنها در عرض ۱۰۰ روز، جمعیت انسان‌های روی کره‌ی زمین را به ۲۷۳ نفر کاهش می‌دهند؛ یعنی انقراض نسل بشر در حدود ۳ ماه!

متن کامل »

اسناد محرمانه فاش شده پنتاگون برای مقابله با زامبی‌ها !

بله تیتر خبر را درست خواندید.خود من هم هنوز در تعجب هستم ، مگر زامبی ها واقعا وجود دارند ؟ فکر نمیکنم ! اما اسناد منتشر شده در مجله فارین‌پالیسی از آمادگی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در برابر زامبی‌ها حکایت می‌کند!

متن کامل »