گوگل

هوش مصنوعی لامدا گوگل واقعا خودآگاه شده است؛ هشدار ترسناک دانشمند اخراج شده، درست از آب درآمد!

هوش مصنوعی لامدا گوگل

اگر شما هم جزو کسانی هستید که درباره آینده هوش مصنوعی نگران هستید و اخبار مربوط به خودآگاهی هوش مصنوعی نگرانتان می‌کند، بهتر است بی‌خیال خواندن این خبر شوید؛ چون هوش مصنوعی لامدا گوگل واقعا خودآگاه شده است!

متن کامل »