واگذاری اینترنت پرسرعت به سازمانها و نهادها

 

شرکت مخابرات استان تهران به سازمان ها و نهادها اینترنت پرسرعت ارائه می کند.
 
شرکت مخابرات استان تهران به بانک ها، مدارس، دانشگاهها، موسسات پژوهشی، بیمارستان ها، درمانگاهها و موسسات وزارت بازرگانی اینترنت پرسرعت (ADSL) واگذار می کند.
 
بانک ها، مدارس، دانشگاهها، موسسات پژوهشی، بیمارستانها، درمانگاهها و موسسات وزارت بازرگانی با مراجعه به مراکز مخابراتی و ارائه اسناد قانونی می توانند (منوط به نیاز کاری) اینترنت پرسرعت درخواست کنند.
 
اساتید دانشگاهها، اعضای هیئت های علمی، پژوهشگران و محققان نیز می توانند با مراجعه به مراکز مخابرات مربوطه و ارائه معرفی نامه از محل کار خود از اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*