فروش محصولات پارس خودرو

شرایط فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت دهه فجر

جشنواره فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت آغاز دهه فجر 95 آغاز شد. در حالی که در ایام دهه فجر 95 قرار داریم، شرکت های خودروسازی و واردکننده خودرو، شرایط ویژه‌ای را برای فروش محصولات خود در اختیار مشتریان قرار داده‌اند. شرکت پارس خودرو نیز از چند روز پیش فروش ویژه محصولات خود را آغاز کرده که در ادامه می‌توانید مفاد این بخشنامه را مشاهده کنید.

جشنواره فروش محصولات پارس خودرو ویژه دهه فجر از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 7 بهمن 1395 آغاز شد و تا پایان ظرفیت ثبت نام ادامه خواهد داشت. در این بخشنامه آمده است که کلیه روش‌های پیش فروش محصولات پارس خودرو دارای امکان خرید انصرافی بوده و مشتریان نیز باید در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت کنند چون تغییر رنگ وجود ندارد. همچنین تمامی روش‌های پیش فروش با قیمت روز محاسبه می‌شوند و مابقی قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مشخص خواهد شد. در ادامه می‌توانید بخشنامه فروش محصولات پارس خودرو به مناسبت دهه فجر 95 را مشاهده کنید.

شرایط فروش محصولات پارس خودرو ویژه دهه فجر 95

1. پیش فروش تک ودیعه‌ای تندر 90

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
تندر 9017 میلیون15 درصد12 درصدقیمت روزتیر و مرداد 96
20 میلیون18 درصد

2. پیش فروش تک ودیعه‌ای پارس تندر

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
پارس تندر17 میلیون15 درصد14 درصدقیمت روز- همراه با هدیه مولتی مدیا (تعداد محدود)اردیبهشت و خرداد 96
20 میلیون18 درصد

3. پیش فروش تک ودیعه‌ای ساندرو

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
ساندرو AT20 میلیون15 درصد14 درصدقیمت روزخرداد و تیر 96
25 میلیون18 درصد
ساندرو MT17 میلیون15 درصدتیر و مرداد 96
22 میلیون18 درصد

4. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H330 گیربکس معمولی (MT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H330 گیربکس معمولی با تریم مشکی15 میلیون21 درصد18 درصدقیمت روزتیر و مرداد 96
25 میلیون24 درصد

5. پیش فروش اعتباری برلیانس H330 گیربکس معمولی (MT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
25 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه4 درصد15 درصد18 درصدتیر و مرداد 96
20 میلیون20 میلیون9 درصد
15 میلیون25 میلیون14 درصد
25 میلیون15 میلیون3 چک 6 ماهه7 درصد
20 میلیون20 میلیون12 درصد
15 میلیون25 میلیون17 درصد
20 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه18 درصد18 درصد
15 میلیون25 میلیون21 درصد
20 میلیون20 میلیون9 چک 4 ماهه20 درصد20 درصد
15 میلیون25 میلیون23 درصد

6. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H330 اتوماتیک (AT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکتسود انصرافتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H330 اتوماتیک با تریم مشکی15 میلیون21 درصد18 درصدقیمت روزاردیبهشت و خرداد 96
25 میلیون24 درصد

7. پیش فروش اعتباری برلیانس H330 اتوماتیک (AT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
25 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه4 درصد15 درصد18 درصداردیبهشت و خرداد 96
20 میلیون20 میلیون9 درصد
15 میلیون25 میلیون14 درصد
25 میلیون15 میلیون3 چک 6 ماهه7 درصد
20 میلیون20 میلیون12 درصد
15 میلیون25 میلیون17 درصد
20 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه18 درصد18 درصد
15 میلیون25 میلیون21 درصد
20 میلیون20 میلیون9 چک 4 ماهه20 درصد20 درصد
15 میلیون25 میلیون23 درصد

8. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H320 گیربکس معمولی (MT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H320 با گیربکس معمولی و تریم مشکی15 میلیون21 درصد18 درصدقیمت روزتیر و مرداد 96
25 میلیون24 درصد

9. پیش فروش اعتباری برلیانس H320 گیربکس معمولی (MT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتباز پرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
25 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه4 درصد15 درصد18 درصدتیر و مرداد 96
20 میلیون20 میلیون9 درصد
15 میلیون25 میلیون14 درصد
25 میلیون15 میلیون3 چک 6 ماهه7 درصد
20 میلیون20 میلیون12 درصد
15 میلیون25 میلیون17 درصد
20 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه18 درصد18 درصد
15 میلیون25 میلیون21 درصد
20 میلیون20 میلیون9 چک 4 ماهه20 درصد20 درصد
15 میلیون25 میلیون23 درصد

10. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H320 گیربکس اتوماتیک (AT)

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصرافتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H320 اتوماتیک با تریم مشکی15 میلیون21 درصد18 درصدقیمت روزخرداد و تیر 96
25 میلیون24 درصد

11. پیش فروش اعتباری برلیانس H320 اتوماتیک (AT)

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
25 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه4 درصد15 درصد18 درصدتیر 96
20 میلیون20 میلیون9 درصد
15 میلیون25 میلیون14 درصد
25 میلیون15 میلیون3 چک 6 ماه7 درصد
20 میلیون20 میلیون12 درصد
15 میلیون25 میلیون17 درصد
20 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه18 درصد18 درصد
15 میلیون25 میلیون21 درصد
20 میلیون20 میلیون9 چک 4 ماهه20 درصد20 درصد
15 میلیون25 میلیون23 درصد

12. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H230 MT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H230 MT15 میلیون19 درصد18 درصدقیمت روزاردیبهشت 96
20 میلیون21 درصد

13. پیش فروش اعتباری برلیانس H230 MT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
15 میلیون20 میلیون3 چک 4 ماهه14 درصد15 درصد18 درصدخرداد 96
15 میلیون20 میلیون3 چک 6 ماهه17 درصد
18 میلیون17 میلیون3 چک 6 ماهه15 درصد
15 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه21 درصد
20 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه9 درصد

14. پیش فروش ودیعه‌ای برلیانس H230 AMT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H230 AMT15 میلیون19 درصد18 درصدقیمت روزاردیبهشت 96
20 میلیون21 درصد

15. پیش فروش اعتباری برلیانس H230 AMT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
15 میلیون20 میلیون3 چک 4 ماهه14 درصد15 درصد18 درصدخرداد 96
15 میلیون20 میلیون3 چک 6 ماهه17 درصد
18 میلیون17 میلیون3 چک 6 ماهه15 درصد
15 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه21 درصد
20 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه9 درصد

16. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H220 MT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H220 MT15 میلیون19 درصد18 درصدقیمت روزخرداد 96
20 میلیون21 درصد

17. پیش فروش اعتباری برلیانس H220 MT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
15 میلیون20 میلیون3 چک 4 ماهه14 درصد15 درصد18 درصدتیر 96
15 میلیون20 میلیون3 چک 6 ماهه17 درصد
18 میلیون17 میلیون3 چک 6 ماهه15 درصد
15 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه21 درصد
20 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه9 درصد

18. پیش فروش تک ودیعه‌ای برلیانس H220 AMT

خودروپیش پرداخت (تومان)سود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهتوضیحاتزمان صدور دعوت‌نامه
برلیانس H220 AMT15 میلیون19 درصد18 درصدقیمت روزخرداد 96
20 میلیون21 درصد

19. پیش فروش اعتباری برلیانس H220 AMT

پیش پرداخت (تومان)حداکثر تسهیلاتبازپرداختنرخ تسهیلاتسود مشارکت سالانهسود انصراف سالانهزمان صدور دعوت‌نامه
15 میلیون20 میلیون3 چک 4 ماهه14 درصد15 درصد18 درصدتیر 96
15 میلیون20 میلیون3 چک 6 ماهه17 درصد
18 میلیون17 میلیون3 چک 6 ماهه15 درصد
15 میلیون20 میلیون6 چک 4 ماهه21 درصد
20 میلیون15 میلیون3 چک 4 ماهه9 درصد

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*