جزئیات دقیق‌ترین اندازه‌گیری از یک سیاره فراخورشیدی

محققان ناسا توانسته‌اند دقیق‌ترین اندازه‌گیری ممکن از یک ستاره فراخورشیدی را ارائه کنند قطر زمین ۱۲ هزار و ۷۲۷ کیلومتر است و تاکنون دانشمندان برای مقایسه سیارات دیگر با زمین بر برآوردها تکیه داشتند، اما یک روش جدید آنها را قادر ساخته تا دقیق‌ترین اندازه گیری تا به امروز را از یک سیاره فراخورشیدی ارائه کنند.

محققان مدعی هستند که قطر سیاره کپلر-۹۳b در حقیقت ۱۸ هزار و ۸۰۰ کیلومتر – به اضافه یا منهای ۲۴۰ کیلومتر – است.

این اندازه گیری نشان می‌دهد که کپلر-۹۳b تقریبا یک و نیم برابر زمین بوده و رسما یک ابرزمین محسوب می‌شود.

این اندازه‌گیری با استفاده از تلسکوپهای فضایی کپلر و اسپیتزر ناسا بدست آمد.

این اندازه‌گیری با استفاده از تلسکوپهای فضایی کپلر و اسپیتزر ناسا بدست آمد.

اندازه این سیاره خورشیدی اکنون تنها ممکن است ۱۱۹ کیلومتر در هر سمت بدنه آن از سنجش انجام شده متفاوت باشد.

اگرچه سیارات ابرزمین در کهکشان راه شیری بسیار زیاد هستند اما هیچکدام از آنها در منظومه شمسی حضور ندارند.

از این رو سیارات فراخورشیدی مانند کپلر-۹۳b هدف ایده‌آلی برای بررسی این گروه بزرگ از سیارات است.

دانشمندان با وجود محدودیتهای خوب از نظر اندازه و جرم در این ابرزمینها،‌ در نهایت خواهند توانست نظریه‌ای را در مورد چیزی که این جهانها را ساخته، مطرح کنند.

سنجشهای قبلی توسط رصدخانه کک در هاوایی، جرم این سیاره را حدود ۳.۸ برابر زمین برآورد کرده بود.

تراکم کپلر-۹۳b که از جرم و شعاع آن بدست آمده، نشان می‌دهد احتمالا مانند زمین از آهن و سنگ ساخته شده باشد.

این سیاره در اطراف ستاره‌ای در حدود ۳۰۰ سال نوری گردش می‌کند که جرم و شعاع آن حدودا ۹۰ درصد خورشید است.

فاصله مداری کپلر-۹۳b که یک ششم فاصله عطارد از خورشید است،‌ نشان‌دهنده دمای سطحی حدود ۷۶۰ درجه سانتیگراد است. با وجود شباهت ترکیبی بین زمین و این سیاره فراخورشیدی، دمای سطحی کپلر-۹۳b بسیار گرمتر از آن است که بتواند از امکان حیات برخوردار باشد.

منبع:scitechdaily

Most Precise Measurement Ever of the Radius of a Planet Outside Our Solar System

Most Precise Measurement Ever of the Radius of a Planet Outside Our Solar System

Scientists have made most precise measurement ever of the radius of a planet outside our solar system, confirming Kepler-93b as a “super-Earth” that is about one-and-a-half times the size of our planet.

Thanks to NASA’s Kepler and Spitzer Space Telescopes, scientists have made the most precise measurement ever of the radius of a planet outside our solar system. The size of the exoplanet, dubbed Kepler-93b, is now known to an uncertainty of just 74 miles (119 kilometers) on either side of the planetary body.

The findings confirm Kepler-93b as a “super-Earth” that is about one-and-a-half times the size of our planet. Although super-Earths are common in the galaxy, none exist in our solar system. Exoplanets like Kepler-93b are therefore our only laboratories to study this major class of planet.

With good limits on the sizes and masses of super-Earths, scientists can finally start to theorize about what makes up these weird worlds. Previous measurements, by the Keck Observatory in Hawaii, had put Kepler-93b’s mass at about 3.8 times that of Earth. The density of Kepler-93b, derived from its mass and newly obtained radius, indicates the planet is in fact very likely made of iron and rock, like Earth.

“With Kepler and Spitzer, we’ve captured the most precise measurement to date of an alien planet’s size, which is critical for understanding these far-off worlds,” said Sarah Ballard, a NASA Carl Sagan Fellow at the University of Washington in Seattle and lead author of a paper on the findings published in the Astrophysical Journal.

“The measurement is so precise that it’s literally like being able to measure the height of a six-foot tall person to within three quarters of an inch — if that person were standing on Jupiter,” said Ballard.

Kepler-93b orbits a star located about 300 light-years away, with approximately 90 percent of the sun’s mass and radius. The exoplanet’s orbital distance — only about one-sixth that of Mercury’s from the sun — implies a scorching surface temperature around 1,400 degrees Fahrenheit (760 degrees Celsius). Despite its newfound similarities in composition to Earth, Kepler-93b is far too hot for life.

To make the key measurement about this toasty exoplanet’s radius, the Kepler and Spitzer telescopes each watched Kepler-93b cross, or transit, the face of its star, eclipsing a tiny portion of starlight. Kepler’s unflinching gaze also simultaneously tracked the dimming of the star caused by seismic waves moving within its interior. These readings encode precise information about the star’s interior. The team leveraged them to narrowly gauge the star’s radius, which is crucial for measuring the planetary radius.

Spitzer, meanwhile, confirmed that the exoplanet’s transit looked the same in infrared light as in Kepler’s visible-light observations. These corroborating data from Spitzer — some of which were gathered in a new, precision observing mode — ruled out the possibility that Kepler’s detection of the exoplanet was bogus, or a so-called false positive.

Taken together, the data boast an error bar of just one percent of the radius of Kepler-93b. The measurements mean that the planet, estimated at about 11,700 miles (18,800 kilometers) in diameter, could be bigger or smaller by about 150 miles (240 kilometers), the approximate distance between Washington, D.C., and Philadelphia.

Spitzer racked up a total of seven transits of Kepler-93b between 2010 and 2011. Three of the transits were snapped using a “peak-up” observational technique. In 2011, Spitzer engineers repurposed the spacecraft’s peak-up camera, originally used to point the telescope precisely, to control where light lands on individual pixels within Spitzer’s infrared camera.

The upshot of this rejiggering: Ballard and her colleagues were able to cut in half the range of uncertainty of the Spitzer measurements of the exoplanet radius, improving the agreement between the Spitzer and Kepler measurements.

“Ballard and her team have made a major scientific advance while demonstrating the power of Spitzer’s new approach to exoplanet observations,” said Michael Werner, project scientist for the Spitzer Space Telescope at NASA’s Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California.

JPL manages the Spitzer Space Telescope mission for NASA’s Science Mission Directorate, Washington. Science operations are conducted at the Spitzer Science Center at the California Institute of Technology in Pasadena. Spacecraft operations are based at Lockheed Martin Space Systems Company, Littleton, Colorado. Data are archived at the Infrared Science Archive housed at the Infrared Processing and Analysis Center at Caltech. Caltech manages JPL for NASA.

NASA’s Ames Research Center in Moffett Field, California, is responsible for Kepler’s ground system development, mission operations and science data analysis. JPL managed Kepler mission development. Ball Aerospace & Technologies Corp. in Boulder, Colorado, developed the Kepler flight system and supports mission operations with the Laboratory for Atmospheric and Space Physics at the University of Colorado in Boulder. The Space Telescope Science Institute in Baltimore archives, hosts and distributes Kepler science data. Kepler is NASA’s 10th Discovery Mission and was funded by the agency’s Science Mission Directorate.

Publication: Sarah Ballard, et al., “Kepler-93b: A Terrestrial World Measured to within 120 km, and a Test Case for a New Spitzer Observing Mode,” ۲۰۱۴, ApJ, 790, 12; doi:10.1088/0004-637X/790/1/12

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*