فروش نوروزی محصولات سایپا

فروش نوروزی محصولات سایپا آغاز شد + شرایط فروش نقد و اقساط به مناسبت نوروز ۹۶

گروه خودروسازی سایپا به مناسبت نوروز ۱۳۹۶، شرایط فروش نقدی و اقساطی محصولات خود را منتشر کرد. شرایط استثنایی فروش نوروزی محصولات سایپا از روز دوشنبه دوم اسفند ۱۳۹۵ به مدت محدود آغاز شده است. طبق این بخشنامه، در صورت افزایش هزینه‌‌های متفرقه مانند بیمه شخص ثالث و مالیات، مبلغ مورد نظر در زمان تحویل خودرو از مشتری دریافت می‌شود. در ادامه، جزئیات بخشنامه فروش نوروزی محصولات سایپا را مشاهده خواهید کرد.

شرایط فروش نوروزی محصولات سایپا به صورت نقدی و اعتباری

فروش نوروزی محصولات سایپا

  • پرداخت وجه از طریق حواله، POS و درگاه صورت می‌گیرد.
  • قیمت خودرو در شرایط پیش فروش با قیمت روز محاسبه خواهد شد.
  • در ثبت نام‌ها با قیمت روز، مابقی قیمت خودرو بر اساس قیمت زمان تحویل مشخص می‌شود.
  • در روش‌های پیش فروش، رنگ‌های انتخابی مشتریان پیشنهادی بوده و رنگ‌های قابل تحویل بر اساس برنامه مشخص می‌شود.
  • زمان تحویل فروش فوری یا نقدی، حداکثر ۳۰ روز خواهد بود.
  • منظور از بیمه بدنه رایگان در برخی از شرایط اعلام شده، بیمه بدنه عادی (با شرح خدمات سایپا یدک) است.
  • تمامی روش‌های فروش اعتباری دارای بیمه بدنه عادی هستند که وجه آن به قیمت خودرو اضافه می‌شود.

۱. فروش فوری نقدی گروه پراید

خودروقیمت (تومان)رنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
پراید ۱۳۱۲۰ میلیون و ۶۹۶ هزارسفید- نقره‌ای متالیک- نوک‌ مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیکبیمه بدنه رایگان + مدل ۹۶
پراید ۱۳۲۲۰ میلیون و ۵۹۶ هزارسفید- نوک مدادی متالیک
پراید ۱۱۱۲۰ میلیون و ۹۲۶ هزارسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک

۲. پیش فروش نقدی گروه پراید

خودروپیش پرداختسود انصرافشرایط ویژهسود مشارکتزمان تحویل
سایپا ۱۳۱ 

سایپا ۱۱۱

 

سایپا ۱۳۲

۶ میلیون تومان۱۵ درصدبیمه بدنه رایگان۲۵ درصداردیبهشت ۹۶
خرداد ۹۶
۲۷ درصدتیر ۹۶
مرداد ۹۶
شهریور ۹۶

۳. پیش فروش اعتباری گروه پراید

الف) با تسهیلات ۷ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
سایپا ۱۳۱ 

سایپا ۱۱۱

 

سایپا ۱۳۲

۷ میلیون تومان۳ چک ۳ ماهه نرخ ۰ درصد۱۵ درصد۲۰ درصدخرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر ۹۶ تا شهریور ۹۶

ب) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
سایپا ۱۳۱ 

سایپا ۱۱۱

 

سایپا ۱۳۲

۸ میلیون تومان۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۱۱ درصد-۴چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۲۰ درصدخرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر ۹۶ تا شهریور ۹۶

ج) با تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
سایپا ۱۳۱ 

سایپا ۱۱۱

 

سایپا ۱۳۲

۸ میلیون تومان۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۱۳ درصد-۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۱۸ درصدخرداد ۹۶
۲۰ درصدتیر ۹۶ تا شهریور ۹۶

۴. فروش فوری نقدی گروه تیبا

خودروقیمت خودرو (تومان)
رنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
تیبا بنزینی۲۴ میلیون و ۸۵۶ هزارسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیکبیمه بدنه رایگان + مدل ۹۶
تیبا دوگانه سوز۲۶ میلیون و ۳۵۶ هزارسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیک
تیبا ۲۲۷ میلیون و ۳۴۶ هزارسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی روشن متالیک- اطلسی متالیک- مسی تیره متالیک- قهوه‌ای تیره متالیک- قرمز متالیک

۵. پیش فروش نقدی گروه تیبا

خودروپیش پرداختسود انصرافشرایط ویژهسود مشارکتموعد تحویل
تیبا بنزینی۷ میلیون تومان۱۵ درصدبیمه بدنه رایگان۲۷ درصداردیبهشت ۹۶ تا تیر ۹۶
تیبا ۲۷ میلیون تومان۱۵ درصدبیمه بدنه رایگان۲۷ درصد

۶. پیش فروش اعتباری گروه تیبا

الف) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

 

تیبا ۲

۹ میلیون تومان۳ چک ۳ ماهه با نرخ ۰ درصد-۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۱۰ درصد-

۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد

۱۵ درصد۲۲ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۴ درصدتیر ۹۶ تا شهریور ۹۶

ب) با تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

۹ میلیون تومان۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۱۰ درصد-۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۲۲ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۴ درصدتیر تا شهریور ۹۶

ج) با تسهیلات ۱۳ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
تیبا بنزینی 

تیبا دوگانه

 

تیبا ۲

۹ میلیون تومان۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۱۰ درصد-۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۲۰ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر تا شهریور ۹۶

د) با تسهیلات ۱۶ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
تیبا ۲۹ میلیون تومان۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۱۸ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۰ درصدتیر تا شهریور ۹۶

۷. فروش فوری نقدی ساینا EX

خودروقیمت خودرورنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
ساینا ای ایکس۲۷ میلیون و ۷۷۶ هزار تومانسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- آبی تیره متالیکبیمه بدنه رایگان + مدل ۹۶

۸. پیش فروش نقدی ساینا EX

خودروپیش پرداختسود انصرافشرایط ویژهسود مشارکتزمان تحویل
ساینا ای ایکس۸ میلیون تومان۱۵ درصدبیمه بدنه رایگان۲۵ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۷ درصدتیر تا شهریور ۹۶

۹. پیش فروش اعتباری ساینا EX

الف) با تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
ساینا ای ایکس۹ میلیون تومان۳ چک ۳ ماهه با نرخ ۱۰ درصد-۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۱۸ درصداردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۶

ب) با تسهیلات ۱۲ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
ساینا ای ایکس۹ میلیون تومان۳ چک ۳ ماهه با نرخ ۱۰ درصد-۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۱۸ درصد۱۵ درصد۱۸ درصداردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۶

۱۰. فروش فوری نقدی سراتو ۲۰۰۰

خودروقیمترنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
سراتو ۲۰۰۰۹۰ میلیون و ۹۶۶ هزار تومانسفید- نوک مدادی متالیک- مشکی متالیک- قهوه‌ای تیره متالیککارت ۵ ستاره

۱۱. پیش فروش نقدی سراتو ۲۰۰۰

خودروپیش پرداختسود انصرافشرایط ویژهسود مشارکتموعد تحویل
سراتو ۲۰۰۰۴۰ میلیون تومان۱۵ درصدکارت ۵ ستاره رایگان۲۶ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶

۱۲. پیش فروش اعتباری سراتو ۲۰۰۰ با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختسود انصرافنحوه بازپرداختسود مشارکتموعد تحویل
سراتو ۲۰۰۰۴۰ میلیون تومان۱۵ درصد۳ چک ۳ ماهه نرخ ۰ درصد-۳ چک ۵ ماهه با نرخ ۱۰ درصد۱۸ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر تا شهریور ۹۶

۱۳. فروش فوری نقدی چانگان CS35

خودروقیمترنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
چانگان سی اس ۳۵۶۴ میلیون و ۲۶ هزار تومانسفیدمدل ۹۶

۱۴. پیش فروش نقدی چانگان CS35

خودروپیش پرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
چانگان سی اس ۳۵۳۵ میلیون تومان۱۵ درصد۲۰ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶

۱۵. پیش فروش اعتباری چانگان CS35

الف) با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختنحوه بازپرداختسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
چانگان سی اس ۳۵۳۵ میلیون تومان۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۲۱ درصد-۳ چک ۶ ماهه با نرخ ۲۱ درصد-

۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۲۱ درصد

۱۵ درصد۱۸ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر تا شهریور ۹۶

ب) با تسهیلات ۳۰ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختسود انصرافنحوه بازپرداختسود مشارکتموعد تحویل
چانگان سی اس ۳۵۳۰ میلیون تومان۱۵ درصد۳ چک ۴ ماهه با نرخ ۲۱ درصد-۳ چک ۶ ماهه با نره ۲۱ درصد-

۴ چک ۶ ماهه با نرخ ۲۱ درصد

 

۲۲ درصدتیر و شهریور ۹۶

۱۶. فروش فوری نقدی آریو ۱۶۰۰

خودروقیمترنگ‌های ثبت نامشرایط ویژه
آریو ۱۶۰۰۵۴ میلیون و ۶۳۶ هزار تومانسفیدکارت ۳ ستاره + مدل ۹۶

۱۷. پیش فروش نقدی آریو ۱۶۰۰

خودروپیش پرداختشرایط ویژهسود انصرافسود مشارکتموعد تحویل
آریو ۱۶۰۰۱۵ میلیون تومانکارت ۳ ستاره رایگان۱۵ درصد۲۰ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶

۱۸. پیش فروش اعتباری آریو ۱۶۰۰ با تسهیلات ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومانی

خودروپیش پرداختسود انصرافنحوه بازپرداختسود مشارکتموعد تحویل
آریو ۱۶۰۰۱۵ میلیون تومان۱۵ درصد۳ چک ۴ ماهه نرخ ۰ درصد-۳ چک ۵ ماهه نرخ ۵ درصد-

۳ چک ۶ ماهه نرخ ۸ درصد-

۴ چک ۶ ماهه نرخ ۱۲ درصد

۱۸ درصداردیبهشت و خرداد ۹۶
۲۲ درصدتیر تا شهریور ۹۶

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*