طرح فروش محصولات کرمان موتور در اسفند 95 + شرایط نقدی و اقساطی

گروه صنعتی کرمان موتور شرایط جدید نقدی و اقساطی فروش محصولات خود در اسفند 1395 را منتشر کرد. طبق بخشنامه فروش محصولات کرمان موتور ، برای ثبت نام‌هایی که موعد تحویل آن‌ها در سال 1396 است، تمامی هزینه‌ها، مالیات‌ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌هایی که قانون پرداخت آن بر عهده مشتری گذاشته شده طبق تعرفه سال 96 محاسبه می‌شود؛ بنابراین در صورت تغییر قوانین و نرخ‌ها در زمان تحویل خودرو، مابه‌التفاوت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

شرایط فروش محصولات کرمان موتور (اسفند 95)

1. پیش فروش هیوندای آی 20

فروش محصولات کرمان موتور

جعبه دنده4 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک
موتور1.4 لیتر 4 سیلندر 16 سوپاپ با مخزن 50 لیتر و استاندارد آلایندگی یورو 6
تجهیزات جانبیچراغ روشنایی در روز- 2 ایربگ- دوربین و سنسور دنده عقب- سنسور باران
رنگانتخاب در زمان تکمیل وجه
زمان ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب86 میلیون و 900 هزار تومان
تخفیف2 میلیون تومان
پیش پرداخت در زمان ثبت نام45 میلیون تومان
پرداخت‌های آتیمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه
باقی‌مانده وجه
مدل1396
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت20 درصد
تاخیر در تحویل خودرو2.5 درصد ماهیانه
موعد تحویل خودروتیر 96

2. پیش فروش هیوندای آی 10

 • طرح (50-50): موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار 25 آبان 96).
 • برای ثبت نام‌های پیش فروش طرح (50-50) خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی‌شوند و هزینه آن در زمان صدور دعوت‌نامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه خواهد شد.

فروش محصولات کرمان موتور

جعبه دنده4 سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک
موتور1.2 لیتر 4 سیلندر 16 سوپاپ با مخزن 40 لیتری و استاندارد آلایندگی یورو 6
تجهیزات جانبیچراغ روشنایی در روز- 2 ایربگ- سنسور پارک عقب
رنگانتخاب در زمان تکمیل وجه
زمان ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب71 میلیون و 900 هزار تومان
تخفیف1 میلیون و 500 هزار تومان
مراحل پرداخت222 (طرح 50-50)
پیش پرداخت در زمان ثبت نام30 میلیون تومان25 میلیون تومان35 میلیون و 950 هزار تومان
پرداخت‌های آتیمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامهمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامهمرحله دوم (همزمان با صدور دعوت‌نامه)- پرداخت به صورت اقساط 12 ماهه
مبلغ اقساط ماهیانه
2 میلیون و 996 هزار تومان
مدل

96

وضعیت سندآزادآزاددر رهن شرکت
سود مشارکت23 درصد23 درصد

سود انصراف سالیانه14 درصد
تاخیر در تحویل خودرو2.5 درصد ماهیانه
موعد تحویل خودرواردیبهشت 96خرداد 96شهریور 96

3. پیش فروش لیفان 820

فروش محصولات کرمان موتور

قیمت مصوب91 میلیون تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
تعدا مراحلدو مرحله‌ایچهار مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام40 میلیون تومان15 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ 16 اردیبهشت 96 به مبلغ 50 میلیون تومان
مرحله سوم

یک چک به تاریخ 16 خرداد 96 به مبلغ 10 میلیون تومان
مرحله چهارم

هزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
موعد تحویل خودرومرداد 96
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه25 درصد23 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

4. فروش جک اس 5 اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب96 میلیون و 700 هزار تومان
تعداد مراحل2 مرحله‌ای3 مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام45 میلیون تومان25 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ 16 فروردین 96 به مبلغ 20 میلیون تومان
مرحله سوم

همزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف

موعد تحویلاردیبهشت 96خرداد 96
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه17 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

5. فروش جک اس 5 دنده‌ای

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب84 میلیون و 400 هزار تومان
تعدا مراحلدو مرحله‌ایپنج مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام45 میلیون تومان15 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکیل وجهیک چک به تاریخ 15 فروردین 96 به مبلغ 10 میلیون تومان
مرحله سومیک چک به تاریخ 16 اردیبهشت 96 به مبلغ 10 میلیون تومان
مرحله چهارمیک چک به تاریخ 16 خرداد 96 به مبلغ 10 میلیون تومان
مرحله پنجمهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف
موعد تحویل خودروتیر 96
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه20 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

6. فروش نقدی جک اس 5 دنده‌ای

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب84 میلیون و 400 هزار تومان
تعداد مراحلیک مرحله‌ای
پیش پرداخت در زمان ثبت نام84 میلیون و 400 هزار تومان
تخفیف
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل96

7. فروش جک اس 5 دنده‌ای (طرح 50-50)

 • تمامی چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یک بار 25 آبان 96)
نوع فروشنقد و اقساط
زمان ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب84 میلیون و 400 هزار تومان
پیش پرداخت42 میلیون و 200 هزار تومان
تسهیلات42 میلیون و 200 هزار تومان
تعدا اقساط12 ماه24 ماه36 ماه
مبلغ اقساط ماهیانه2 میلیون و 520 هزار تومان2 میلیون و 50 هزار تومان1 میلیون و 620 هزار تومان
سود پیش پرداخت سالیانهندارد
موعد تحویلشهریور 96
وضعیت سنددر رهن
تاریخ پرداخت اولین قسطیک ماه پس از تحویل خودرو
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

8. فروش اقساطی جک اس 5 دنده‌ای

 • اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار 25 خرداد 96)
قیمت مصوب84 میلیون و 400 هزار تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
پیش پرداخت در زمان ثبت نام40 میلیون تومان45 میلیون تومان50 میلیون تومان
تعداد اقساط12 ماه24 ماه36 ماه
مبلغ اقساط ماهیانه4 میلیون و 105 هزار تومان2 میلیون و 28 هزار تومان1 میلیون و 380 هزار تومان
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سنددر رهن شرکت
تاریخ پرداخت اولین قسطیک ماه پس از تحویل خودرو
مدل96
سود انصراف سالیانهندارد

9. فروش جک جی 5 اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب62 میلیون و 900 هزار تومان
پرداخت در زمان ثبت نام62 میلیون و 900 هزار تومان
تخفیف
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل96

10. فروش اقساطی جک جی 5 اتوماتیک

 • تاریخ پرداخت اولین چک 25 خرداد 96
 • سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت کرمان موتور باقی خواهد ماند.
قیمت مصوبپیش پرداخت در زمان ثبت نام (تومان)تعداد اقساطمبلغ اولین چک (تومان)تعداد چک‌های باقی‌ماندهمبلغ هر چکموعد تحویلمدل
62 میلیون و 900 هزار تومان22 میلیون و 15 هزار1211 میلیون و 139 هزار و 700310 میلیون و 920 هزارفروردین 9696
246 میلیون و 305 هزار و 30076 میلیون و 120 هزار
364 میلیون و 751 هزار و 500114 میلیون و 620 هزار
25 میلیون و 160 هزار1210 میلیون و 199 هزار و 700310 میلیون و 120 هزار
246 میلیون و 98 هزار و 80075 میلیون و 620 هزار
364 میلیون و 987 هزار و 600114 میلیون و 220 هزار
28 میلیون و 305 هزار129 میلیون و 559 هزار و 80039 میلیون و 220 هزار
245 میلیون و 892 هزار و 20075 میلیون و 120 هزار
364 میلیون و 123 هزار و 600113 میلیون و 920 هزار

11. فروش تسهیلاتی جک جی 5 اتوماتیک

 • کلیه چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • شرایط دو مرحله‌ای: موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار 25 تیر 96)
 • شرایط سه مرحله‌ای: موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار 25 شهریور 96)
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب62 میلیون و 900 هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ایسه مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام15 میلیون تومان10 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ 16 اردیبهشت 96 به مبلغ 5 میلیون تومان
مرحله سوم

همزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
موعد تحویلاردیبهشت 96تیر 96
وضعیت سنددر رهن شرکت
سود مشارکت سالیانه23 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد
مبلغ تسهیلات40 میلیون تومان
بازپرداخت تسهیلاتتعداد اقساطمبلغ اقساط ماهیانه
123 میلیون و 500 هزار تومان
241 میلیون و 900 هزار تومان
361 میلیون و 400 هزار تومان

12. فروش دو مرحله‌ای جک جی 5 اتوماتیک

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب62 میلیون و 900 هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام30 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف700 هزار تومان
موعد تحویلاردیبهشت 96
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه23 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

13. فروش لیفان ایکس 50 اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
زمان ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب55 میلیون و 900 هزار تومان
پرداخت همزمان با ثبت نام55 میلیون و 900 هزار تومان
تخفیفندارد
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل96

14. فروش تسهیلاتی لیفان ایکس 50 اتوماتیک

 • کلیه چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار 25 تیر 96)
قیمت مصوب55 میلیون و 900 هزار تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول همزمان با ثبت نام10 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدرو دعوت‌نامه تکمیل وجه
زمان تحویلاردیبهشت 96
وضعیت سنددر رهن
سود مشارکت سالیانه25 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد
بازپرداخت تسهیلاتتعداد اقساطمبلغ اقساط ماهیانه
122 میلیون و 620 هزار تومان
241 میلیون و 420 هزار تومان
361 میلیون و 100 هزار تومان

15. فروش دو مرحله‌ای لیفان ایکس 50 اتوماتیک

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا 15 اسفند 95
قیمت مصوب55 میلیون و 900 هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام25 میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف700 هزار تومان
موعد تحویلاردیبهشت 96
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه25 درصد
مدل96
سود انصراف سالیانه14 درصد

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*