طرح فروش محصولات کرمان موتور در اسفند ۹۵ + شرایط نقدی و اقساطی

گروه صنعتی کرمان موتور شرایط جدید نقدی و اقساطی فروش محصولات خود در اسفند ۱۳۹۵ را منتشر کرد. طبق بخشنامه فروش محصولات کرمان موتور ، برای ثبت نام‌هایی که موعد تحویل آن‌ها در سال ۱۳۹۶ است، تمامی هزینه‌ها، مالیات‌ها، عوارض، بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌هایی که قانون پرداخت آن بر عهده مشتری گذاشته شده طبق تعرفه سال ۹۶ محاسبه می‌شود؛ بنابراین در صورت تغییر قوانین و نرخ‌ها در زمان تحویل خودرو، مابه‌التفاوت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

شرایط فروش محصولات کرمان موتور (اسفند ۹۵)

۱. پیش فروش هیوندای آی ۲۰

فروش محصولات کرمان موتور

جعبه دنده۴ سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک
موتور۱.۴ لیتر ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپ با مخزن ۵۰ لیتر و استاندارد آلایندگی یورو ۶
تجهیزات جانبیچراغ روشنایی در روز- ۲ ایربگ- دوربین و سنسور دنده عقب- سنسور باران
رنگانتخاب در زمان تکمیل وجه
زمان ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۸۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تخفیف۲ میلیون تومان
پیش پرداخت در زمان ثبت نام۴۵ میلیون تومان
پرداخت‌های آتیمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامه
باقی‌مانده وجه
مدل۱۳۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت۲۰ درصد
تاخیر در تحویل خودرو۲.۵ درصد ماهیانه
موعد تحویل خودروتیر ۹۶

۲. پیش فروش هیوندای آی ۱۰

 • طرح (۵۰-۵۰): موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ آبان ۹۶).
 • برای ثبت نام‌های پیش فروش طرح (۵۰-۵۰) خودروها بدون بیمه بدنه واگذار نمی‌شوند و هزینه آن در زمان صدور دعوت‌نامه محاسبه و به مبلغ اقساط اضافه خواهد شد.

فروش محصولات کرمان موتور

جعبه دنده۴ سرعته اتوماتیک تیپ ترونیک
موتور۱.۲ لیتر ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپ با مخزن ۴۰ لیتری و استاندارد آلایندگی یورو ۶
تجهیزات جانبیچراغ روشنایی در روز- ۲ ایربگ- سنسور پارک عقب
رنگانتخاب در زمان تکمیل وجه
زمان ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۷۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تخفیف۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
مراحل پرداخت۲۲۲ (طرح ۵۰-۵۰)
پیش پرداخت در زمان ثبت نام۳۰ میلیون تومان۲۵ میلیون تومان۳۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان
پرداخت‌های آتیمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامهمرحله دوم همزمان با صدور دعوت‌نامهمرحله دوم (همزمان با صدور دعوت‌نامه)- پرداخت به صورت اقساط ۱۲ ماهه
مبلغ اقساط ماهیانه
۲ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان
مدل

۹۶

وضعیت سندآزادآزاددر رهن شرکت
سود مشارکت۲۳ درصد۲۳ درصد

سود انصراف سالیانه۱۴ درصد
تاخیر در تحویل خودرو۲.۵ درصد ماهیانه
موعد تحویل خودرواردیبهشت ۹۶خرداد ۹۶شهریور ۹۶

۳. پیش فروش لیفان ۸۲۰

فروش محصولات کرمان موتور

قیمت مصوب۹۱ میلیون تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
تعدا مراحلدو مرحله‌ایچهار مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۴۰ میلیون تومان۱۵ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ به مبلغ ۵۰ میلیون تومان
مرحله سوم

یک چک به تاریخ ۱۶ خرداد ۹۶ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
مرحله چهارم

هزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
موعد تحویل خودرومرداد ۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه۲۵ درصد۲۳ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

۴. فروش جک اس ۵ اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۹۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
تعداد مراحل۲ مرحله‌ای۳ مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۴۵ میلیون تومان۲۵ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ ۱۶ فروردین ۹۶ به مبلغ ۲۰ میلیون تومان
مرحله سوم

همزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف

موعد تحویلاردیبهشت ۹۶خرداد ۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه۱۷ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

۵. فروش جک اس ۵ دنده‌ای

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تعدا مراحلدو مرحله‌ایپنج مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۴۵ میلیون تومان۱۵ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکیل وجهیک چک به تاریخ ۱۵ فروردین ۹۶ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
مرحله سومیک چک به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
مرحله چهارمیک چک به تاریخ ۱۶ خرداد ۹۶ به مبلغ ۱۰ میلیون تومان
مرحله پنجمهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف
موعد تحویل خودروتیر ۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه۲۰ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

۶. فروش نقدی جک اس ۵ دنده‌ای

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تعداد مراحلیک مرحله‌ای
پیش پرداخت در زمان ثبت نام۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تخفیف
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل۹۶

۷. فروش جک اس ۵ دنده‌ای (طرح ۵۰-۵۰)

 • تمامی چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ آبان ۹۶)
نوع فروشنقد و اقساط
زمان ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
پیش پرداخت۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تسهیلات۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تعدا اقساط۱۲ ماه۲۴ ماه۳۶ ماه
مبلغ اقساط ماهیانه۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان۱ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان
سود پیش پرداخت سالیانهندارد
موعد تحویلشهریور ۹۶
وضعیت سنددر رهن
تاریخ پرداخت اولین قسطیک ماه پس از تحویل خودرو
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

۸. فروش اقساطی جک اس ۵ دنده‌ای

 • اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ خرداد ۹۶)
قیمت مصوب۸۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
پیش پرداخت در زمان ثبت نام۴۰ میلیون تومان۴۵ میلیون تومان۵۰ میلیون تومان
تعداد اقساط۱۲ ماه۲۴ ماه۳۶ ماه
مبلغ اقساط ماهیانه۴ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان۲ میلیون و ۲۸ هزار تومان۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سنددر رهن شرکت
تاریخ پرداخت اولین قسطیک ماه پس از تحویل خودرو
مدل۹۶
سود انصراف سالیانهندارد

۹. فروش جک جی ۵ اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
پرداخت در زمان ثبت نام۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تخفیف
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل۹۶

۱۰. فروش اقساطی جک جی ۵ اتوماتیک

 • تاریخ پرداخت اولین چک ۲۵ خرداد ۹۶
 • سند خودرو تا پایان اقساط در رهن شرکت کرمان موتور باقی خواهد ماند.
قیمت مصوبپیش پرداخت در زمان ثبت نام (تومان)تعداد اقساطمبلغ اولین چک (تومان)تعداد چک‌های باقی‌ماندهمبلغ هر چکموعد تحویلمدل
۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان۲۲ میلیون و ۱۵ هزار۱۲۱۱ میلیون و ۱۳۹ هزار و ۷۰۰۳۱۰ میلیون و ۹۲۰ هزارفروردین ۹۶۹۶
۲۴۶ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۳۰۰۷۶ میلیون و ۱۲۰ هزار
۳۶۴ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۵۰۰۱۱۴ میلیون و ۶۲۰ هزار
۲۵ میلیون و ۱۶۰ هزار۱۲۱۰ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۷۰۰۳۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار
۲۴۶ میلیون و ۹۸ هزار و ۸۰۰۷۵ میلیون و ۶۲۰ هزار
۳۶۴ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۶۰۰۱۱۴ میلیون و ۲۲۰ هزار
۲۸ میلیون و ۳۰۵ هزار۱۲۹ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۸۰۰۳۹ میلیون و ۲۲۰ هزار
۲۴۵ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۲۰۰۷۵ میلیون و ۱۲۰ هزار
۳۶۴ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۶۰۰۱۱۳ میلیون و ۹۲۰ هزار

۱۱. فروش تسهیلاتی جک جی ۵ اتوماتیک

 • کلیه چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • شرایط دو مرحله‌ای: موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ تیر ۹۶)
 • شرایط سه مرحله‌ای: موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ شهریور ۹۶)
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ایسه مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۱۵ میلیون تومان۱۰ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجهیک چک به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ به مبلغ ۵ میلیون تومان
مرحله سوم

همزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
موعد تحویلاردیبهشت ۹۶تیر ۹۶
وضعیت سنددر رهن شرکت
سود مشارکت سالیانه۲۳ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد
مبلغ تسهیلات۴۰ میلیون تومان
بازپرداخت تسهیلاتتعداد اقساطمبلغ اقساط ماهیانه
۱۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۲۴۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
۳۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۱۲. فروش دو مرحله‌ای جک جی ۵ اتوماتیک

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۶۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۳۰ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف۷۰۰ هزار تومان
موعد تحویلاردیبهشت ۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه۲۳ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

۱۳. فروش لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک

فروش محصولات کرمان موتور

نوع فروشقطعی
زمان ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
پرداخت همزمان با ثبت نام۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تخفیفندارد
موعد تحویلیک ماهه
وضعیت سندآزاد
مدل۹۶

۱۴. فروش تسهیلاتی لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک

 • کلیه چک‌های اقساط پس از صدور دعوت‌نامه دریافت می‌شوند.
 • موعد دریافت اقساط به صورت ماهیانه یا هر سه ماه یک چک (تاریخ اولین چک در صورت پرداخت اقساط به صورت هر سه ماه یک بار ۲۵ تیر ۹۶)
قیمت مصوب۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول همزمان با ثبت نام۱۰ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدرو دعوت‌نامه تکمیل وجه
زمان تحویلاردیبهشت ۹۶
وضعیت سنددر رهن
سود مشارکت سالیانه۲۵ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد
بازپرداخت تسهیلاتتعداد اقساطمبلغ اقساط ماهیانه
۱۲۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان
۲۴۱ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان
۳۶۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۵. فروش دو مرحله‌ای لیفان ایکس ۵۰ اتوماتیک

نوع فروشقطعی
تاریخ ثبت ناماول اسفند تا ۱۵ اسفند ۹۵
قیمت مصوب۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تعداد مراحلدو مرحله‌ای
مرحله اول در زمان ثبت نام۲۵ میلیون تومان
مرحله دومهمزمان با صدور دعوت‌نامه تکمیل وجه
تخفیف۷۰۰ هزار تومان
موعد تحویلاردیبهشت ۹۶
وضعیت سندآزاد
سود مشارکت سالیانه۲۵ درصد
مدل۹۶
سود انصراف سالیانه۱۴ درصد

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*