با هایپریون، ماه اسفنجی زحل آشنا شوید

تصور کنید که به جای ماه خودمان، وقتی شب‌ها سرمان را بلند می‌کردیم، همچنین منظره‌ای می‌دیدیم، هیچ فکر کرده‌اید در این صورت چقدر ادبیات و ضرب‌المثل‌های ما نسبت به حال حاضر متفاوت می‌شد و دیگر عبرات و تعارفاتی مثل «ماه من»، «صورتت عین ماه شده» و تعابیر شاعرانه‌ای به این سبک وجود نداشتند!

تصویری که می‌بینید هایپریون را نشان می‌دهد که قمر سیاره زحل است. این ماه انباشته از گودال‌ است. در واقع این هایپریون، آنقدر گودال دارد که چگالی‌اش در مقایسه با قطر ۲۵۰ کیلومتری‌اش بسیار کم است.

فضاپیمای کاسینی که اکنون دور زحل می‌چرخد این عکس را در سال ۲۰۰۵ گرفته است.

منبع : nasa

 

 Saturn's Hyperion: A Moon with Odd Craters
Image Credit & Copyright: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

Explanation: What lies at the bottom of Hyperion's strange craters? Nobody's sure. To help find out, the robot Cassini spacecraft now orbiting Saturn swooped past the sponge-textured moon in 2005 and 2010 and took images of unprecedented detail. An image from the 2005 pass, shown above in false color, shows a remarkable world strewn with strange craters and a generally odd surface. The slight differences in color likely show differences in surface composition. At the bottom of most craters lies some type of unknown dark material. Inspection of the image shows bright features indicating that the dark material might be only tens of meters thick in some places. Hyperion is about 250 kilometers across, rotates chaotically, and has a density so low that it might house a vast system of caverns inside.

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*