اینترنت پارس آنلاین

تعرفه های اینترنت پارس آنلاین ؛ قیمت بسته های غیر حجمی و بسته های انرژی

اینترنت پارس آنلاین در بسته های غیر حجمی، بسته های انرژی و بسته های ویژه مشترکان جدید با قیمت های متفاوت ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت پارس آنلاین را بررسی می‌کنیم.

گروه شرکت‌های پارس آنلاین، یک مجموعه خصوصی است که خدمات دسترسی به اینترنت و ارتباط با شبکه‌های محلی و جهانی را در ایران ارائه می‌کند و توانسته خدمات متنوع و موثری را برای کاربران خود در سراسر کشور فراهم کند. از جمله مهم‌ترین فعالیت‌ها و خدمات پارس آنلاین می‌توان به ارائه راهکارهای متنوع برای دسترسی به اینترنت، خدمات مرکز داده‌ها مانند میزبانی وب، اشتراک فضا، سرور اختصاصی و سرور ابری اشاره کرد. در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در کشور از خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و VDSL این شرکت استفاده می‌کنند.

اینترنت پارس آنلاین در بسته های غیر حجمی، بسته های پنهای باند اشتراکی، بسته های انرژی و بسته های ویژه مشتریان جدید به مشترکان ارائه می‌شود. در ادامه، جزئیات تعرفه های اینترنت پارس آنلاین را مشاهده می‌کنید:

بسته های غیر حجمی اینترنت پارس آنلاین

سرعت دانلود (مگابیت بر ثانیه)مدت زمان قراردادآستانه مصرف منصفانهترافیک افزودهترافیک افزوده شبانه (۲ تا ۷ صبح)قیمت
۰.۵۳ ماه۱۲ گیگابایت۱۵۰ گیگابایت۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۵۳ ماه۱۲ گیگابایت۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان
۰.۵۶ ماه۲۴ گیگابایت۳۰۰ گیگابایت۹۰ هزار و ۱۵۰ تومان
۰.۵۶ ماه۲۴ گیگابایت۵۴ هزار و ۱۵۰ تومان
۰.۵۱۲ ماه۴۸ گیگابایت۶۰۰ گیگابایت۱۷۴ هزار و ۶۰۰ تومان
۰.۵۱۲ ماه۴۸ گیگابایت۱۰۲ هزار و ۶۰۰ تومان
۱۳ ماه۲۴ گیگابایت۱۸۰ گیگابایت۶۳ هزار تومان
۱۳ ماه۲۴ گیگابایت۴۵ هزار تومان
۱۶ ماه۴۸ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۱۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۶ ماه۴۸ گیگابایت۸۵ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۱۲ ماه۹۶ گیگابایت۷۲۰ گیگابایت۲۳۴ هزار تومان
۱۱۲ ماه۹۶ گیگابایت۱۶۲ هزار تومان
۲۱ ماه۴۰ گیگابایت۲۵ هزار تومان
۲۱ ماه۴۰ گیگابایت۵۰ گیگابایت۳۰ هزار تومان
۲۳ ماه۳۶ گیگابایت۲۴۰ گیگابایت۷۸ هزار تومان
۲۳ ماه۳۶ گیگابایت۶۰ هزار تومان
۲۶ ماه۷۲ گیگابایت۴۸۰ گیگابایت۱۵۰ هزار تومان
۲۶ ماه۷۲ گیگابایت۱۱۴ هزار تومان
۲۱۲ ماه۱۴۴ گیگابایت۹۶۰ گیگابایت۲۸۸ هزار تومان
۲۱۲ ماه۱۴۴ گیگابایت۲۱۶ هزار تومان
۳۱ ماه۶۰ گیگابایت۳۵ هزار تومان
۳۱ ماه۶۰ گیگابایت۱۲۰ گیگابایت۴۱ هزار تومان
۳۳ ماه۱۸۰ گیگابایت۱۰۵ هزار تومان
۳۳ ماه۱۸۰ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۱۲۳ هزار تومان
۳۶ ماه۳۶۰ گیگابایت۱۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان
۳۶ ماه۳۶۰ گیگابایت۷۲۰ گیگابایت۲۳۵ هزار تومان
۳۱۲ ماه۷۲۰ گیگابایت۳۷۸ هزار تومان
۳۱۲ ماه۷۲۰ گیگابایت۱۴۴۰ گیگابایت۴۵۰ هزار تومان
۴۱ ماه۸۰ گیگابایت۴۰ هزار تومان
۴۱ ماه۸۰ گیگابایت۱۲۰ گیگابایت۷۵ هزار تومان
۴۱ ماه۸۰ گیگابایت۱۵۰ گیگابایت۴۶ هزار تومان
۴۱ ماه۸۰ گیگابایت۱۲۰ گیگابایت۲۵۰ گیگابایت۸۷ هزار تومان
۴۳ ماه۲۴۰ گیگابایت۱۲۰ هزار تومان
۴۳ ماه۲۴۰ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۲۱۰ هزار تومان
۴۳ ماه۲۴۰ گیگابایت۴۵۰ گیگابایت۱۳۸ هزار تومان
۴۳ ماه۲۴۰ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۷۵۰ گیگابایت۲۴۶ هزار تومان
۴۶ ماه۴۸۰ گیگابایت۲۲۸ هزار تومان
۴۶ ماه۴۸۰ گیگابایت۷۲۰ گیگابایت۴۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان
۴۶ ماه۴۸۰ گیگابایت۹۰۰ گیگابایت۲۶۴ هزار تومان
۴۶ ماه۴۸۰ گیگابایت۷۲۰ گیگابایت۱۵۰۰ گیگابایت۴۹۹ هزار و ۵۰۰ تومان
۴۱۲ ماه۹۶۰ گیگابایت۴۳۲ هزار تومان
۴۱۲ ماه۹۶۰ گیگابایت۱۴۴۰ گیگابایت۸۱۰ هزار تومان
۴۱۲ ماه۹۶۰ گیگابایت۱۸۰۰ گیگابایت۵۰۴ هزار تومان
۴۱۲ ماه۹۶۰ گیگابایت۱۴۴۰ گیگابایت۳۰۰۰ گیگابایت۹۵۴ هزار تومان
۸۱ ماه۱۵۰ گیگابایت۵۰ هزار تومان
۸۱ ماه۱۵۰ گیگابایت۱۵۰ گیگابایت۸۹ هزار تومان
۸۱ ماه۱۵۰ گیگابایت۱۸۰ گیگابایت۵۶ هزار تومان
۸۱ ماه۱۵۰ گیگابایت۱۵۰ گیگابایت۳۰۰ گیگابایت۱۰۱ هزار تومان
۸۳ ماه۴۵۰ گیگابایت۱۵۰ هزار تومان
۸۳ ماه۴۵۰ گیگابایت۴۵۰ گیگابایت۲۶۷ هزار تومان
۸۳ ماه۴۵۰ گیگابایت۵۴۰ گیگابایت۱۶۸ هزار تومان
۸۳ ماه۴۵۰ گیگابایت۴۵۰ گیگابایت۹۰۰ گیگابایت۳۰۳ هزار تومان
۸۶ ماه۹۰۰ گیگابایت۲۸۵ هزار تومان
۸۶ ماه۹۰۰ گیگابایت۹۰۰ گیگابایت۵۰۷ هزار و ۳۰۰ تومان
۸۶ ماه۹۰۰ گیگابایت۱۰۸۰ گیگابایت۳۲۱ هزار تومان
۸۶ ماه۹۰۰ گیگابایت۹۰۰ گیگابایت۱۶۰۰ گیگابایت۵۷۹ هزار و ۳۰۰ تومان
۸۱۲ ماه۱۸۰۰ گیگابایت۵۴۰ هزار تومان
۸۱۲ ماه۱۸۰۰ گیگابایت۱۸۰۰ گیگابایت۹۶۱ هزار و ۲۰۰ تومان
۸۱۲ ماه۱۸۰۰ گیگابایت۲۱۶۰ گیگابایت۶۱۲ هزار تومان
۸۱۲ ماه۱۸۰۰ گیگابایت۱۸۰۰ گیگابایت۳۶۰۰ گیگابایت۱ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان
۱۶۱ ماه۲۷۵ گیگابایت۸۰ هزار تومان
۱۶۱ ماه۲۷۵ گیگابایت۲۲۵ گیگابایت۱۳۵ هزار تومان
۱۶۱ ماه۲۷۵ گیگابایت۲۵۰ گیگابایت۸۶ هزار تومان
۱۶۱ ماه۲۷۵ گیگابایت۲۲۵ گیگابایت۴۰۰ گیگابایت۱۴۷ هزار تومان
۱۶۳ ماه۸۲۵ گیگابایت۲۴۰ هزار تومان
۱۶۳ ماه۸۲۵ گیگابایت۶۷۵ گیگابایت۴۰۵ هزار تومان
۱۶۳ ماه۸۲۵ گیگابایت۷۵۰ گیگابایت۲۵۸ هزار تومان
۱۶۳ ماه۸۲۵ گیگابایت۶۷۵ گیگابایت۱۲۰۰ گیگابایت۴۴۱ هزار تومان
۱۶۶ ماه۱۶۵۰ گیگابایت۴۵۶ هزار تومان
۱۶۶ ماه۱۶۵۰ گیگابایت۱۳۵۰ گیگابایت۷۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۶۶ ماه۱۶۵۰ گیگابایت۱۵۰۰ گیگابایت۴۹۲ هزار تومان
۱۶۶ ماه۱۶۵۰ گیگابایت۱۳۵۰ گیگابایت۲۴۰۰ گیگابایت۸۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان
۱۶۱۲ ماه۳۳۰۰ گیگابایت۸۶۴ هزار تومان
۱۶۱۲ ماه۳۳۰۰ گیگابایت۲۷۰۰ گیگابایت۱ میلیون و ۴۵۸ هزار تومان
۱۶۱۲ ماه۳۳۰۰ گیگابایت۳۰۰۰ گیگابایت۹۳۶ هزار تومان
۱۶۱۲ ماه۳۳۰۰ گیگابایت۲۷۰۰ گیگابایت۴۸۰۰ گیگابایت۱ میلیون و ۶۰۲ هزار تومان
  • پس از به پایان رسیدن حجم مصرف منصفانه، سرعت سرویس به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه کاهش می‌یابد. در صورت خرید ترافیک اضافه، سرعت سرویس به سرعت اولیه باز می‌گردد.
  • آستانه مصرف منصفانه کل در سرویس‌های چند ماه در کل زمان قرارداد قابل استفاده است و ترافیک کل بین ماه‌های مختلف در قرارداد قابل انتقال است.
  • آستانه مصرف منصفانه، ترافیک افزوده و ترافیک شبانه بر حسب ترافیک بین‌الملل هستند. کاربران می‌توانند دو برابر از حجم در نظر گرفته شده را برای ترافیک داخلی یا ترکیبی از ترافیک داخل و بین‌الملل استفاده کنند.
  • به تمامی مبالغ درج شده در جدول بالا، مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

بسته های ترافیک اضافه اینترنت پارس آنلاین

ترافیکقیمت
۲ گیگابایت (معادل ۴ گیگابایت داخلی)۴ هزار تومان
۷ گیگابایت (معادل ۱۴ گیگابایت داخلی)۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان
۱۰ گیگابایت (معادل ۲۰ گیگابایت داخلی)۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان
۳۰ گیگابایت (معادل ۶۰ گیگابایت داخلی)۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان
۵۰ گیگابایت (معادل ۱۰۰ گیگابایت داخلی)۸۰ هزار تومان
۱۰۰ گیگابایت (معادل ۲۰۰ گیگابایت)۱۴۵ هزار تومان
۲۰۰ گیگابایت (معادل ۴۰۰ گیگابایت داخلی)۲۶۰ هزار تومان
۱۰۰۰ گیگابایت (معادل ۲۰۰۰ گیگابایت داخلی)۷۰۰ هزار تومان

بسته های انرژی اینترنت پارس آنلاین

بستهقیمت
انرژی یک روزه ۵۰ گیگابایت از ۱۲ بامداد تا ۹ شب۸ هزار تومان
انرژی آخر هفته دو روزه (پنجشنبه و جمعه) ۱۵ گیگابایت۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان
انرژی آخر هفته دو روزه (پنجشنبه و جمعه) ۵ گیگابایت۶ هزار تومان
انرژی یک روزه ۶۵ گیگابایت۱۰ هزار تومان
انرژی یک هفته ۲۰ گیگابایت بین‌الملل۲۰ هزار تومان
انرژی یک ماهه ۱۴ گیگابایت ۸ تا ۱۰ صبح۲ هزار تومان
انرژی ایران (ترافیک داخلی) یک ماهه ۱۰۰ گیگابایت۲۰ هزار تومان

بسته های ویژه مشتریان جدید

مدت زمان قراردادسرعت دانلودآستانه مصرف منصفانه بسته (بین‌الملل)آستانه مصرف منصفانه بسته (داخلی)قیمت
۳ ماه۲ مگابیت بر ثانیه۱۸۰ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۴۲ هزار تومان
۶ ماه۴ مگابیت بر ثانیه۱۲۰ گیگابایت۲۴۰ گیگابایت۱۲۰ هزار تومان
۶ ماه۸ مگابیت بر ثانیه۱۸۰ گیگابایت۳۶۰ گیگابایت۱۵۰ هزار تومان
۱۲ ماه۸ مگابیت بر ثانیه۶۰۰ گیگابایت۱۲۰۰ گیگابایت۳۰۰ هزار تومان

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

یک دیدگاه

  1. چجوری الان از اینجا بسته بخرم