شکار نخستین کسوف فراخورشیدی توسط رصدخانه اشعه ایکس چاندرا

 اخترشناسان با استفاده از رصدخانه اشعه ایکس چاندرا موفق به مشاهده گذر یک سیاره فراخورشیدی از مقابل ستاره والد شدند.سیستم ستاره‌یی HD189733 در فاصله ۶۳ سال نوری از زمین واقع شده است.

اخترشناسان برای نخستین بار از زمان کشف سیارات فراخورشیدی در دو دهه قبل با استفاده از رصدخانه اشعه ایکس ناسا و رصدخانه نیوتن XMM‌ آژانس فضایی اروپا (ESA) موفق به رصد گذر سیاره فراخورشیدی از مقابل ستاره والد HD189733 شدند.

«کاتیا پوپنهگر» از محققان مرکز اخترفیزیک هاروارد- اسمیت سونیان و سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید می کند: نخستین رصد اشعه ایکس از گذر یک سیاره فراخورشیدی از مقابل ستاره والد، اطلاعات جدیدی را در خصوص ویژگی های سیاره ارائه می کند.

سیاره فراخورشیدی HD189733b مشابه سیاره مشتری در منظومه شمسی است، اما در مدار بسیار نزدیک به ستاره والد قرار دارد؛ فاصله این سیاره تا ستاره والد ۳۰ برابر نزدیک تر از فاصله زمین به خورشید است و مدت گردش سیاره بدور ستاره تنها ۲.۲ روز به طول می انجامد.

اخترشناسان از تلسکوپ فضایی کپلر برای بررسی سیاره در طول موج نوری استفاده کردند و با کمک تلسکوپ هابل رنگ آبی سیاره مورد مطالعه قرار گرفت که نشان می داد این رنگ ناشی از وجود ذرات سیلیکات در جو سیاره است.

رصدهای اشعه ایکس با کمک رصدخانه چاندرا و نیوتن XMM جزئیات جدیدی در خصوص نوع و جو اطراف سیاره HD189733b ارائه کرد که نشان می دهد، لایه های کشیده ای از جو سیاره وجود دارند که در طیف نوری شفاف اما در اشعه ایکس مات هستند.

در این تحقیقات همچنین جزئیات دقیقی از نحوه اثرگذاری سیاره و ستاره والد بر یکدیگر مشخص شد.

پرتوهای اشعه ایکس و فرابنفش از ستاره والد HD189733 باعث تبخیر جو سیاره فراخورشیدی HD189733b می شوند که باعث از دست رفتن ۱۰۰ تا ۶۰۰ میلیون کیلوگرم از جرم جو سیاره می شود.

نتایج این مطالعه در مجله Astrophysical منتشر شده است.

منبع : tgdaily

NASA's Chandra sees eclipsing planet in X-rays for first time

For the first time since exoplanets, or planets around stars other than the sun, were discovered almost 20 years ago, X-ray observations have detected an exoplanet passing in front of its parent star.

An advantageous alignment of a planet and its parent star in the system HD 189733, which is 63 light-years from Earth, enabled NASA’s Chandra X-ray Observatory and the European Space Agency’s XMM Newton Observatory to observe a dip in X-ray intensity as the planet transited the star.
"Thousands of planet candidates have been seen to transit in only optical light," said Katja Poppenhaeger of Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) in Cambridge, Mass., who led a new study to be published in the Aug. 10 edition of The Astrophysical Journal. "Finally being able to study one in X-rays is important because it reveals new information about the properties of an exoplanet."

The team used Chandra to observe six transits and data from XMM Newton observations of one. The planet, known as HD 189733b, is a hot Jupiter, meaning it is similar in size to Jupiter in our solar system but in very close orbit around its star. HD 189733b is more than 30 times closer to its star than Earth is to the sun. It orbits the star once every 2.2 days.

HD 189733b is the closest hot Jupiter to Earth, which makes it a prime target for astronomers who want to learn more about this type of exoplanet and the atmosphere around it. They have used NASA's Kepler space telescope to study it at optical wavelengths, and NASA's Hubble Space Telescope to confirm it is blue in color as a result of the preferential scattering of blue light by silicate particles in its atmosphere.

The study with Chandra and XMM Newton has revealed clues to the size of the planet's atmosphere. The spacecraft saw light decreasing during the transits. The decrease in X-ray light was three times greater than the corresponding decrease in optical light.

"The X-ray data suggest there are extended layers of the planet's atmosphere that are transparent to optical light but opaque to X-rays," said co-author Jurgen Schmitt of Hamburger Sternwarte in Hamburg, Germany. "However, we need more data to confirm this idea."

The researchers also are learning about how the planet and the star can affect one another. Astronomers have known for about a decade ultraviolet and X-ray radiation from the main star in HD 189733 are evaporating the atmosphere of HD 189733b over time. The authors estimate it is losing 100 million to 600 million kilograms of mass per second. HD 189733b's atmosphere appears to be thinning 25 percent to 65 percent faster than it would be if the planet's atmosphere were smaller.

"The extended atmosphere of this planet makes it a bigger target for high-energy radiation from its star, so more evaporation occurs," said co-author Scott Wolk, also of CfA.

The main star in HD 189733 also has a faint red companion, detected for the first time in X-rays with Chandra. The stars likely formed at the same time, but the main star appears to be 3 billion to 3 1/2 billion years younger than its companion star because it rotates faster, displays higher levels of magnetic activity and is about 30 times brighter in X-rays than its companion.

"This star is not acting its age, and having a big planet as a companion may be the explanation," said Poppenhaeger. "It's possible this hot Jupiter is keeping the star's rotation and magnetic activity high because of tidal forces, making it behave in some ways like a much younger star."

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*