شرایط فروش محصولات ام وی ام

شرایط فروش محصولات ام وی ام مدیران خودرو در آبان ۹۸

شرایط فروش محصولات ام وی ام مدیران خودرو در آبان ۹۸ اعلام شد. در این طرح فروش خودروهای ام وی ام ۳۱۵ اس، ام وی ام ایکس ۳۳ اس و ام وی ام ایکس ۲۲ به فروش می‌رسند.

شرکت مدیران خودرو به عنوان نماینده رسمی محصولات MVM در ایران قصد دارد در ماه آبان خودروهای ام وی ام ایکس ۲۲، ام وی ام ۳۱۵ اس و ام وی ام ایکس ۳۳ اس را در مدل‌های مختلف به صورت اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه به فروش برساند. در این طرح فروش نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است و تمامی این خودروها نیز با موعد تحویل ۳۰ روزه به مشتریان تحویل داده خواهند شد. گفتنی است مدل تمامی خودروها نیز ۱۳۹۸ اعلام شده است. در ادامه جزئیات شرایط فروش محصولات ام وی ام مدیران خودرو در آبان ۹۸ را مشاهده می‌کنید:

شرایط فروش محصولات ام وی ام – آبان ۹۸

  • موعد تحویل این خودروها ۳۰ روزه است.
  • نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد خواهد بود.
  • تمامی این خودروها با مدل سال ۱۳۹۸ به فروش می‌رسند.
نام خودرو مبلغ خودرو جمع پرداختی (بیمه + مالیات+ پیش پرداخت) دوره پرداخت مبلغ هر قسط
ام وی ام ۳۱۵ اس اکسلنت ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۴۳ میلیون و ۴۱۹ هزار ۲۰۸ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۲۸ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۵ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۸۰۷ هزار و ۶۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۱ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان
۴۳ مییون و ۸۵۶ هزار و ۱۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۳۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۸ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان
ام وی ام ۳۱۵ اس اسپرت ۱۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۴۳ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۸۶۷ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۲۷ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۴۰۴ هزار تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۵ میلیون و ۵۰۳ هزار و ۳۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۷۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۱ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۹۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۱۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۹ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان
۴۳ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۱۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۸ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۷۰۰ تومان
ام وی ام ایکس ۳۳ اس اسپرت ۲۳۶ میلیون تومان ۸۴ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۸۷۶ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۴۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۸۰۰ تومان
۸۴ میلیون و ۸۷۱ هزار و ۸۰۰ تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۲۴ میلیون و ۴۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان
۸۵ میلیون و ۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۷ میلیون ۹۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان
۸۵ میلیون و ۷۲ هزار و ۳۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۱۴ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان
۸۵ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۱۳ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان
ام وی ام ایکس ۲۲ AT-Lux ۱۹۵ میلیون و  ۶۰۰ هزار تومان ۷۹ میلیون و ۸۹۵ هزار و ۹۹ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۳۳ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان
۸۰ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۸۰ تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۸ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۶۰۰ تومان
۸۰ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۳ میلیون و ۷۵۷ هزار تومان
۸۰ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۱۱ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۲۰۰ تومان
۸۰ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۶۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۹ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان
ام وی ام ایکس ۲۲ AT  اکسلنت اسپرت ۲۰۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ۸۳ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۹۵ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۳۵ میلیون و ۵۵ هزار و ۳۰۰ تومان
۸۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۹ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان
۸۳ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۳۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۴ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان
۸۳ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۱۱ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان
۸۳ میلیون و ۸۰۱ هزار و ۴۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۱۰ میلیون و ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان
ام وی ام ایکس MT-Lux ۱۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۷۰ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۹۰ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۲۹ میلیون و ۷۰۵ هزار و ۸۰۰ تومان
۷۰ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۳۰۰ تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۶ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان
۷۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۸۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۰۰ تومان
۷۱ میلیون و ۱۰۵ هزار  ۵۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۱۰ میلیون و ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان
۷۱ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۸ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان
ام وی ام ایکس ۲۲ MT  اکسلنت اسپرت ۱۸۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ۷۴ میلیون و ۵۸ هزار و ۱۸۹ تومان ۱۲ ماهه (۴ چک ۳ ماهه) ۳۱ میلیون و ۱۶۷ هزار و ۹۰۰ تومان
۷۴ میلیون و ۳۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان ۲۴ ماهه (۸ چک ۳ ماهه) ۱۷ میلیون و ۲۹۸ هزار تومان
۷۴ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۲۰۰ تومان ۳۶ ماهه (۱۲ چک ۳ ماهه) ۱۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۲۰۰ تومان
۷۴ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان ۴۸ ماهه (۱۶ چک ۳ ماهه) ۱۰ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان
۷۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۳۰۰ تومان ۶۰ ماهه (۲۰ چک ۳ ماهه) ۹ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*