بزرگترین انفجار جهان

دانشمندان بزرگترین انفجار جهان را در فاصله ۳۹۰ میلیون سال نوری رصد کردند

گروهی از محققان موفق شدند به کمک چند رصدخانه بزرگترین انفجار جهان را پس از بیگ بنگ در فاصله ۳۹۰ میلیون سال نوری از سیاره زمین رصد کنند.

ستاره شناسان در بررسی‌های جدید خود متوجه شدند بزرگترین انفجار جهان پس از بیگ بنگ به یک ابرسیاهچاله عظیم مربوط می‌شود که این انفجار در سیاهچاله‌ای واقع در خوشه‌ای از کهکشان‌ها با فاصله ۳۹۰ میلیون سال نوری از سیاره زمین رخ داده است.

جزئیات رصد بزرگترین انفجار جهان

سیموناجیاسینتوچی (Simona Giacintucc) به عنوان محقق ارشد این پژوهش عنوان کرد این انفجار به قدری بزرگ بود که در میان گازهای داغ، دهانه‌ای را به وجود آورد. وی افزود همچنین برای درک وسعت این دهانه ایجاد شده باید بگوییم در این دهانه حدود ۱۵ کهکشان راه شیری جای می‌گرفتند. طبق گزارش منتشر شده این انفجار پنج برابر بزرگ‌تر از رکورد قبلی بوده است.

محققان این پژوهش توانستند به کمک رصدخانه اشعه ایکس چاندار، رصد خانه و تلسکوپ زمینی سازمان فضایی اروپا آن را رصد کنند. همچنین برای اولین در سال ۲۰۱۶ محققان توانستند از این انفجار بسیار بزرگ نشانه‌هایی را مشاهده کنند. گفتنی است سیاهچاله‌ها فقط مواد را نمی‌بلعند و می‌توانند جت‌هایی از مواد و انرژی را به فضا پرتاب کنند.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*

۳ دیدگاه

 1. برای درک پدیده مه بانگ و چگونگی پیداش جهان به نظر این حقیر بهتر است در درجه اول سعی کنیم که یک تصویر روشن از کل ارائه دهیم، آنگاه بررسی جزئیات ساده تر میگردد. مفاهیم بی نهایت ، لایه تناهی، بیکرانی ، بیزمانی، بیمکانی ، زمان و مکان ، ازل و ابد ، از دیر باز تاکنون مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته اند اما به نظر میرسد که تا کنون بخصوص مفاهیم بینهایت و لایه تناهی و بیکرانی بطور دقیق و روشن تعریف نگردیده اند. به این معنا که اندیشمندان چه در رشته فیزیک نظری چه در فلسفه و حکمت و الهیات چه در ریاضیات تاکنون تصویر روشنی از این مفاهیم ارائه نداده اند.
  این سه مفهوم مترادف و هم معنا می باشند. برای درک بینهایت بهتر است که آنرا تقسیم کنیم. اگر یک نقطه فیزیکی را در پهنه بینهایت بگذاریم آنگاه بینهایت را بر دو تقسیم کرده ایم و از این طریق یک تصویر ایجاد کردیم . در این تصویر یک نقطه محدود سه بعدی فیزیکی داریم و در اطراف آن در تمام جهات یک بخش نیمه بینهایت خواهیم داشت. حال این نقطه فیزیکی را بزرگ نمایی میکنیم. آنرا به یک کره بسیار بزرگ تبدیل میکنیم که قطر و محیط آن با سال های بسیار زیاد نوری قابل مقایسه باشند. حجم آنرا از پیش تعیین میکنیم که دقیقا از آن آگاه باشیم. البته چون در تقسیم خیالی از آزادی کامل برخورداریم ، میتوانیم هر شکل هندسی منطقی و معقول دیگری را مثل مکعب مربع و یا شش ضلعی مربع مکعب ( با هشت سطح مساوی ) ، هرم و مخروط در نظر بگیریم. حال تقسیم بینهایت را به حال خود می گذاریم که بطور خودکار به تقسیم خود ادامه دهد. بر اثر این تقسیم، در اطراف شکل هندسی، اشکال مطلقا یکسان دیگری یکی پس از دیگری در همه جهات خود بخود ایجاد میگردند و تعداد آنها به سمت بیکرانی ازدیاد می یابد و عمل تقسیم هرگز پایان نخواهد یافت. اگر سوال شد که چرا عمل تقسیم پایان نخواهد یافت ؟ پاسخ معقول و منطقی در ماهیت خود مفهوم بیکرانی نهفته است. و همچنین در ماهیت شمارش اعداد به این معنا که شمارش اعداد هرگز به پایان نخواهد رسید. حتا خود خداوند علارغم دارا بودن دانش و قدرت مطلق هرگز قادر نخواهد بود به مرزهای بیکرانی خویش دست یابد و یا اعداد را تا پایان بشمارد. در مورد این دو مساله خداوندی شاید بتوانیم به توافق متقابل برسیم. اگر خداوند یک روزی بتواند به کرانه های خود دست یابد آنگاه خود را محدود نموده است و آنگاه سوال پیش می آید که خارج از آن محدوده چه چیزی غیر از خداوند میتواند وجود داشته باشد ؟ بنابر این با اطمینان کامل و خیال راحت می توانیم تقسیم بینهایت را ناپایان و همچنین تعداد جهان ها را در یک مقطع زمانی معین همیشه محدود اما همیشه و بطور پایان ناپذیر قابل افزایش. برای اینکه در بین جهان های همسایه محل یا فضای خالی باقی نماند، معقول تر است که فرم جهان هارا مکعب مربع یا شش ضلعی استوانه ای مربع ( با هشت سطح مربع ) مثل خان های روی شان مومی کندوی زنبور عسل در نظر بگیریم. برای جلوگیری از پراکندگی خیال، محتوای همه جهان ها را مطلقا یکسان در نظر میگیریم. از آنجاییکه بینهایت و خداوند یکی هستند، لذا جهان ها را ذرات مطلقا مساوی از وجود خود خداوند میباشند. بنا براین جهان ها همه گی یکی هستند. دارای محیط های مطلقا ثابت و استوار و پایدار که هیچگونه لرزشی بر پیکر آنها ایجاد نخواهد شد. جاودانه در کنار و دور و بر خود و سر جای خود ایستاده اند. اما درون آنها و یا محتوای آنها در حال انبساط و انقباض و تغییر و تحول و تکامل. در مورد این محتوا طبق علم فیزیک میتوان انرژی را خمیر مایه اصلی پنداشت که همه کهکشان ها از این خمیر مایه شکل گرفته اند و طبق قانون هم ارزی جرم و انرژی، جرم موجود در کیهان چیزی نیست غیر از انرژی. طبق اصل بقاء بقا انرژی، انرژی نه قابل خلق است و نه قابل انهدام البته توسط علم و تکنیک انسان و نه توسط دانش و قدرت مطلق خداوند. دین و علم کیهان شناسی در پیرامون خلقت جهان تقریبا در یک نکته هم نظر و یا هم باورند.
  هردو معتقدند که کیهان از نبستی ایجاد شده است. دین معتقد است که خداوند طی ابلاغ فرمان خلقت جهان مادی را از نیستی آفریده است. علم کیهان شناسی معتقد است که انرژی بر اثر جنب و جوش کوانتایی بر اثر اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در دل نیستی به وجود آمده است. هردوی اینها در باور خود در اشتباه به سر می برند. به این دلیل ساده که در وجود خداوند نمیتوان یک نقطه را یافت که بتوان نام آنرا نیستی نامید. حال اگر به درد دل عارفان گوش فرا دهیم که جملگی بر این باورند که خمیر مایه و یا بنیاد عالم مادی عشق می باشد، آنگاه به این فکر می افتیم که خداوند ذرات مطلقا مساوی از عشق بیکران خودرا در در دل جهان ها به انرژی تبدیل نموده و در مرکز جهان ها آنرا در یک نقطه بسیار ریز فیزیکی به نام تکینگی متراکم نموده است. تقسیمی که در بالا انجام دادیم ، میتوانیم باور داشته باشیم که خود خداوند به همان ترتیب خودرا تقسیم نموده است و عمل تقسیم هرگز به پایان نرسیده است. البته میتوانیم باور داشته باشیم که خداوند قبل از خلق جهان های مادی، جهان های معنوی را خلق کرده و طرح مطلق را طوری طراحی نموده که آن جهان های معنوی دارای یک طول عمر کاملا معین به نام ازل بوده باشند و پس از پایان طول عمر ، محتوای آن جهان ها در مراکز آنها متراکم و به آتش سوزان تبدیل شده و نقطه معروف تکینگی فیزیکی را به وجود آورده باشند. لذا مه بانگ بطور مطلقا همزمان در مجموعه جهان ها که تا آن لحظه به شکل جهان های معنوی بوده اند ، اتفاق افتاده است. کیهان شناسان هنوز به این تصویر تقسیم بینهایت نرسیده اند گرچه از مقام استادی معتبر ترین دانشگاه ها بر خوردارند. در اطراف مجموعه جهان های مادی مجموعه جهان های معنوی وجود دارند که زمان ازل خود را طی میکنند و پس از آن به جهان های معنوی نزول خواهند کرد و زمان ابد را آغاز خواهند کرد. در اطراف جهان های معنوی عمل تقسیم به سوی بی نهایت ادامه دارد.جهان های مادی پس از طی هفت ابد که هرکدام از طریق توالی مه بانگ آغاز و پایان می یابند دوباره به جهان های معنوی تبدیل یا به آن حالت اولیه صعود خواهند کرد و الا آخر.

 2. سلام
  یا برداشت اشتباه شما بود یا تعریف جدید از سرعت به وجود آمد

  یا سرعت علمی نور هنوز به صورت درست حساب نشد

  شاید بگید چرت میگه

  ولی سرعت نور این مقدار که مشخص شده نیست

  این انفجار تونست چند میلیون برابر سرعت نور حرکت کنه

  به مقدار ۱۵ برابری دقت کنید

  تو آینده مررزهای بیشتری درباره سرعت باز میشه و این نوع شناخت فاصله و زمان و سرعت
  به نوع جدید و کاملتری بیان خواهد شد

 3. الموت لأمریکا DOWN WITH usa مرگ بر امریکا

  این ثابت میکند که دانش‌ ات هنوز آنقدر نیست که با قطعیّت: بیگ‌بنگ را بُن‌بنگ بدانی