ساخت یک پماد موضعی برای پاک کردن خالکوبی از بدن !

بسیاری از افراد اندکی پس از خالکوبی ( تاتو ) از کار خود پشیمان شده و به فکر استفاده از روش های دردناک و گرانقیمتی لیزر برای برداشتن این نقش و نگار ها از بدن خود می شوند.حال ، الک فالکنهام دانشجوی دکترای دانشگاه دالاهاسی کانادا تصمیم گرفته فکری برای این مشکل کند و در همین راستا در حال توسعه تکنولوژی به نام حذف بیوفسفونات لیپوزمی تاتو است.

این تکنولوژی در قالب یک پماد موضعی ارائه شده و برای پاک کردن خالکوبی پوستی استفاده می شود. این پماد سلولهای سفید خون به نام ماکروفاژ را هدف داده که برخی از آنها جوهر تاتو را “می خورند” و باعث دوام آن می شوند و برخی دیگر در گره های لنفاوی و بدور از پوست هستند. این پماد اساساً سلولهای جدید ماکروفاژ را ترغیب به خوردن سلولهای قدیمی که حامل جوهر هستند کرده و در نتیجه تاتو محو می شود.

فالکنهام این پماد را روی خالکوبی خوک آزمایش کرده و می گوید که برای تتوهایی که بیش از دوسال عمر دارند بهتر جواب می دهد. پیش بینی می شود درمان یک منطقه چهار اینچی تنها ۴ دلار هزینه داشته باشد.

منبع : CNET

Sick of that tattoo? A simple cream could erase regrettable ink

Sick of that tattoo? A simple cream could erase regrettable ink

It seemed like a good idea at the time. You thought you would forever love your Grateful Dead bear riding a unicorn escorted by dolphins while jumping over a rainbow. But now you’re starting to regret its prominent place on your forearm. Plus, you just learned the artful kanji symbols you thought meant “love and peace” actually mean “deep-fried doughnut.” At this point, you should be rooting for doctoral student Alec Falkenham from Canada’s Dalhousie University to hurry up with his research.

Falkenham is developing a technology called Bisphosphonate Liposomal Tattoo Removal. It comes in the form of a cream that is applied to tattooed skin. It targets white blood cells called macrophages, some of which “eat” ink pigments and stay suspended in the skin, giving the tattoo its permanence, and some of which dispose of excess pigment through the body’s lymph nodes. The cream essentially encourages a new set of macrophages to gobble up the old ones and carry the pigment away, causing the tattoo to fade.

The cream is designed to be much less invasive than current tattoo-removal treatments like laser removal. Laser removal is time-consuming, painful and expensive. Falkenham told CBC News he’s testing the cream on tattooed pigs’ ears and says it will work best on tattoos that are over two years old. A 4-inch square treatment would be expected to cost less than $4 (about £۳, AU$5).

“His initial research has shown great results and his next stage of research will build on those results, developing his technology into a product that can eventually be brought to market,” says Andrea McCormick, manager of health and life sciences at Dalhousie’s Industry Liaison and Innovation office.

In case you’re wondering, Falkenham has four tattoos of his own and doesn’t regret any of them.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*