ساخت صداي مصنوعي كودكانه براي كودكان محروم از صدا

 


محققان نروژي موفق به ايجاد شيوه جديدي براي ساخت يك صداي مصنوعي كودكانه براي كودكاني شده‌اند كه از توانايي سخن گفتن محرومند.
اين فناوري مي‌تواند به رايانه‌ها در شناسايي بهتر واژگان گفته شده به آنها توسط كاربران جوان كمك كند.
يكي از اين سيستم‌ها نتيجه همكاري ميان شركت Lingit و شركت Media LT است كه به توليد دستگاه‌هايي براي كمك به حيات ساده‌تر مي‌پردازد.
دانشمندان دانشگاه علوم و فناوري نروژ ابتدا به ساخت يك صداي اصلي پرداختند كه از تركيب صداهاي ضبط شده چند بزرگسال از قرائت هزاران عبارت به وجود آمده بود. آنها سپس صداي يك كودك را كه به قرائت تعداد كمتري از عبارات پرداخته بود،‌ ضبط كردند.
سپس يك رايانه با استفاده از عبارات به عنوان نقطه مرجع به مقايسه صداي اصلي با صداي كودك پرداخته و توانست صداي اصلي را شبيه به صداي كودكانه كند.
همچنين دانشمندان در حال استفاده از اين صداي مصنوعي كودكانه براي آموزش به سيستم‌هاي شناسايي صداي رايانه‌يي جهت درك بهتر صداي كودكان هستند. در حال حاضر بيشتر سيستم‌هاي شناسايي صدا متناسب با صداي بزرگسالان بوده و معمولا در شناسايي لغات به كار رفته توسط كاربران جوانتر با مشكل روبه‌روست.
براي اصلاح اين مشكل، محققان به ساخت يك صداي مصنوعي كودكانه پرداختند. در اين حالت، پژوهشگران به تحليل چگونگي تاثير مجراي صوتي كوتاهتر كودكان بر توزيع فركانس انرژي گفتاري آنها پرداختند.
آنها سپس توزيع انرژي يك برنامه گفتاري بزرگسال را تغيير دادند تا به يك صداي كودكانه دست يابند.
نمونه پيش‌ساخت اين برنامه پس از انجام آزمايش‌هاي اوليه با ميزان خطاي 50 تا 70 درصد پايين‌تر از برنامه قديمي صداي بزرگسال برخوردار بود.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*