عنصر ۱۱۷ جدل تناوبی : سنگین ترین ماده ای که تا کنون شناخته شده است

دانشمندان در آزمایشگاه شتاب دهنده ذرات در آلمان موفق شدند تا عنصر صد و هفدهم (۱۱۷)، یعنی سنگین ترین ماده ای که تاکنون مشاهده شده را بسازند. این عنصر با برخورد هزاران اتم کلسیم (۴۸) و برکلیم (۲۴۹) تولید شده و ۴۰ برابر سنگین تر از سرب می باشد.

periodic table of elements

تیم سازنده این عنصر تنها ۴ اتم از آن را ساخته اند و این نمونه های ساخته شده تنها طی چند میلی ثانیه تبدیل به عناصری دیگر شده اند. با این حال همین چند نمونه برای بدست آوردن عنصر ۱۱۷ برروی جدول تناوبی کافیست. دانشمندان نام این عنصر جدید و بسیار سنگین را انانسپتیوم (Ununseptium) گذاشته اند. فروپاشی آن همچنین ایزوتوپ هایی از عناصر اضافی را تشکیل داده که می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مواد فوق سنگین کشف نشده دیگری با ثبات بیشتر وجود دارد.

منبع : engadget

 

Scientists confirm the existence of the heaviest element ever seen

It's tricky to verify the existence of super heavy elements; you have to fuse very short-lived materials, hope you get some useful atoms, and wait for someone else to reproduce your achievement. However, scientists at a particle accelerator lab in Germany have managed that rare feat by creating and confirming Element 117, the heaviest substance observed so far. It was produced by smashing together thousands of calcium 48 and berkelium 249 atoms, and is about 40 percent heavier than lead.

Not that you'll get to see the fruits of that labor in person. The team created just four atoms, and those examples decayed into other elements within milliseconds. Even so, that should be enough to get Element 117 both a proper spot on the periodic table and a better name than the rather awkward "Ununseptium." The decay also produced isotopes of additional elements whose half-life could be measured in hours, which is exceptionally long — that suggests that there are undiscovered super heavy materials that could be relatively stable.

 

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*