قیمت تلویزیون های سامسونگ

آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران – آذر 1401

آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران در آذر 1401 اعلام شد. در ادامه می‌توانید جدول قیمت مدل‌های مختلف تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران را مشاهده کنید.

جدیدترین لیست قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران در 27 آذر 1401 اعلام شد. در این لیست، تلویزیون 85 اینچ Neo QLED 8K مدل 85QN900A با قیمت 100 میلیون تومان به عنوان گران‌ترین و تلویزیون 32 اینچ HD مدل M5000 با قیمت 5 میلیون و 820 هزار تومان به عنوان ارزان ترین تلویزیون سامسونگ در بازار ایران محسوب می‌شوند. در ادامه، لیست آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار ایران را مشاهده می‌کنید:

آخرین قیمت تلویزیون های سامسونگ – 26 آذر 1401

نام تلویزیونقیمت
32 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300         6 میلیون و 200 هزار تومان
32 اینچ FHD اسمارت D5906 میلیون و 900 هزار تومان
32 اینچ HD اسمارت HG32AD450SW6 میلیون و 300 هزار تومان
32 اینچ HD مدل M50005 میلیون و 820 هزار تومان
 40 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 40T53009 میلیون و 600 هزار تومان
43 اینچ فول اچ دی FHD اسمارت 43T53009 میلیون و 500 هزار تومان
43 اینچ کریستال 4K اسمارت مدل 43TU700011 میلیون و 900 هزار تومان
43 اینچ 2021 4K اسمارت 43AU700011 میلیون و 700 هزار تومان
43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU800012 میلیون تومان
43 اینچ کیولد 2021 مدل 43Q65A15 میلیون تومان
 43 اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T53009 میلیون و 600 هزار تومان
 43 اینچ کیولد اسمارت مدل QA43 202168 میلیون تومان
43 اینچ 4K مدل TU700211 میلیون و 900 هزار تومان
50 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل 50BU800015 میلیون و 600 هزار تومان
50 اینچ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU850015 میلیون و 900 هزار تومان
50 اینچ  4K اسمارت AU7000 202113 میلیون و 300 هزار تومان
50 اینچ 4K اسمارت TU7100 202013 میلیون و 500 هزار تومان
50 اینچ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED19 میلیون و 200 هزار تومان
50 اینچ 4K اسمارت 50AU800014 میلیون و 950 هزار تومان
50 اینچ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU700013 میلیون تومان
50 اینچ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU850016 میلیون و 800 هزار تومان
50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU710013 میلیون و 600 هزار تومان
55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A28 میلیون و 900 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت TU7100 202016 میلیون و 300 هزار تومان
55 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 55BU807217 میلیون و 900 هزار تومان
55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A25 میلیون و 900 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت 55TU810017 میلیون و 500 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU710015 میلیون و 900 هزار تومان
نئو کیولد 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A33 میلیون و 700 هزار تومان
55 اینچ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 202134 میلیون و 300 هزار تومان
55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 55Q80T30 میلیون تومان
55 اینچ کیولد QLED 4K اسمارت مدل 55Q70T23 میلیون و 500 هزار تومان
55 اینچ منحنی کریستال 4K اسمارت مدل 55TU830017 میلیون و 100 هزار تومان
55 اینچ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU850018 میلیون تومان
55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU700015 میلیون تومان
55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60R18 میلیون و 500 هزار تومان
55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T20 میلیون و 800 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت Q60A QLED 202121 میلیون و 500 هزار تومان
55 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B43 میلیون تومان
55 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B38 میلیون تومان
55 اینچ 4K اسمارت 55AU800017 میلیون و 900 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU700016 میلیون و 400 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت 55AU900020 میلیون تومان
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل BU850018 میلیون و 600 هزار تومان
55 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B23 میلیون و 300 هزار تومان
55 اینچ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B28 میلیون و 900 هزار تومان
QLED سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T29 میلیون و 300 هزار تومان
55 اینچ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B26 میلیون و 900 هزار تومان
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 55BU800018 میلیون و 300 هزار تومان
58 اینچ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 202118 میلیون و 600 هزار تومان
58 اینچ 4k اسمارت 2020 مدل TU700017 میلیون و 900 هزار تومان
60 اینچ 4K اسمارت مدل AU800021 میلیون و 900 هزار تومان
تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A31 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B58 میلیون تومان
65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T33 میلیون تومان
 65 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B69 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU800025 میلیون و 900 هزار تومان
65 اینچ 2021 4K اسمارت AU700023 میلیون و 300 هزار تومان
65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T27 میلیون و 300 هزار تومان
65 اینچ 4K اسمارت مدل 65AU709222 میلیون و 800 هزار تومان
65 اینچ 4K اسمارت مدل 65bu807224 میلیون و 900 هزار تومان
65 اینچ 4K اسمارت 65AU900027 میلیون و 800 هزار تومان
65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A36 میلیون و 400 هزار تومان
65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU807225 میلیون و 900 هزار تومان
65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65AU750023 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021110 میلیون تومان
65 اینچ 4K مدل QN90A62 میلیون و 500 هزار تومان
نئو کیولد 65 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل QN85A53 میلیون تومان
65 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B35 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B39 میلیون و 700 هزار تومان
 65 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B31 میلیون و 900 هزار تومان
65 اینچ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU850026 میلیون و 600 هزار تومان
65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU710023 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ 4K اسمارت 65TU710021 میلیون و 500 هزار تومان
65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A39 میلیون و 800 هزار تومان
Q90T سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT43 میلیون و 500 هزار تومان
2021 اسمارت 65 اینچ 4K مدل 65Q77A38 میلیون و 200 هزار تومان
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل 65BU800026 میلیون و 850 هزار تومان
تلویزیون 70 اینچ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED38 میلیون و 900 هزار تومان
تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت QLED Q60A 202148 میلیون و 800 هزار تومان
75 اینچ 4K اسمارت AU9000 202140 میلیون تومان
تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 202141 میلیون تومان
8K اسمارت 75 اینچ Q900TS QLED89 میلیون و 700 هزار تومان
75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A47 میلیون و 800 هزار تومان
75 اینچ 4K اسمارت AU7000 202135 میلیون و 900 هزار تومان
75 اینچ کیولد QLED 4K اسمارت مدل 75Q60T47 میلیون و 900 هزار تومان
75 اینچ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU700035 میلیون و 500 هزار تومان
75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T52 میلیون تومان
75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60R48 میلیون تومان
75 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B62 میلیون تومان
75 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B48 میلیون و 400 هزار تومان
75 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B58 میلیون تومان
75 اینچ 4K اسمارت مدل 75AU8072 202139 میلیون و 700 هزار تومان
75 اینچ 4K اسمارت 2022مدل 75BU800040 میلیون و 800 هزار تومان
75 اینچ 4K مدل QN90A95 میلیون تومان
75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU807239 میلیون و 700 هزار تومان
QLED کیولد 75 اینچ 8K اسمارت مدل Q900R89 میلیون و 500 هزار تومان
قاب عکس The Frame 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU53 میلیون و 200 هزار تومان
85 اینچ 4K اسمارت 85AU800068 میلیون تومان
Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A79 میلیون و 500 هزار تومان
85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K150 میلیون تومان
85 اینچ کیولد QLED 4K اسمارت مدل 85Q70T77 میلیون و 500 هزار تومان
85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت 85Q80T100 میلیون تومان
85 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B97 میلیون و 500 هزار تومان
85 اینچ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B75 میلیون تومان
85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A92 میلیون تومان
85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A85 میلیون تومان
85 اینچ 4K اسمارت 2022مدل 85BU800068 میلیون تومان
65 اینچ QLED اسمارت 8k مدل Q800T62 میلیون تومان

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*