قیمت جدید انواع تلویزیون ال جی

قیمت جدید انواع تلویزیون ال جی در بازار ایران – آذر 1401

قیمت جدید انواع تلویزیون ال جی در بازار ایران ویژه آذر 1401 اعلام شد. در ادامه می‌توانید قیمت مدل های مختلف تلویزیون های ال جی در بازار ایران را مشاهده کنید.

لیست جدیدترین قیمت انواع تلویزیون ال جی در بازار ایران ویژه 28 آذر 1401 منتشر شد. در این لیست تلویزیون 32 اینچ HD مدل 32LM500 با قیمت 5 میلیون و 600 هزار تومان به‌عنوان ارزان‌ترین و تلویزیون 86 اینچ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91 با قیمت 93 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان گران ترین تلویزیون ال جی محسوب می‌شوند. در ادامه می‌توانید قیمت مدل های مختلف تلویزیون های ال جی در بازار ایران را مشاهده کنید.

قیمت جدید انواع تلویزیون ال جی در بازار ایران 28 آذر 1401

مدل تلویزیونقیمت به تومان
32 اینچ HD اسمارت مدل LJ570U۷/۰۰۰/۰۰۰
32 اینچ اچ دی HD مدل LM5000۵/۹۰۰/۰۰۰
32 اینچ اچ تی مدل 32lp500bpta۵/۹۰۰/۰۰۰
32 اینچ HD مدل 32LM500۵/۶۰۰/۰۰۰
32 اینچ فول اچ دی اسمارت LM6300۶/۹۰۰/۰۰۰
43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7750 2021۱۲/۴۰۰/۰۰۰
43 اینچ UHD اسمارت US660۱۰/۶۰۰/۰۰۰
فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500۱۰/۳۰۰/۰۰۰
43 اینچ فول اچ دی کره LM6300۱۰/۹۵۰/۰۰۰
 2021 ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43UP7550۱۲/۰۰۰/۰۰۰
 43 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل UP7690۱۲/۳۰۰/۰۰۰
43 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 43UP8100۱۳/۵۰۰/۰۰۰
43 اینچ  4K اسمارت مدل 43UN7100۱۱/۵۰۰/۰۰۰
43 اینچ Full HD فول اچ دی دیجیتال LM5000۸/۹۰۰/۰۰۰
43 اینچ Full HD اسمارت مدل 43LF540T۸/۹۰۰/۰۰۰
 43 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 43NANO75UQA۱۳/۰۰۰/۰۰۰
43 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8000۱۳/۳۰۰/۰۰۰
43 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 43UQ8100۱۳/۵۰۰/۰۰۰
43 اینچ فول اچ دی دیجیتال مدل LM500۹/۹۰۰/۰۰۰
48 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 48CXPVA۲۶/۹۰۰/۰۰۰
49 اینچ نانوسل 4K اسمارت 49Nano80۱۷/۰۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت 50nano86۱۹/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت 50Nano79۱۵/۴۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ8000۱۶/۵۰۰/۰۰۰
 2021 الجی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UP7750۱۴/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ7500۱۵/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 2021 مدل NANO80۱۷/۲۰۰/۰۰۰
50 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550۱۵/۰۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 50UQ9100۱۷/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100۱۵/۹۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81۱۸/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K اسمارت UHD مدل 50UQ9000۱۷/۰۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 50NANO75UQA۱۵/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 50UP7800۱۴/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ اسمارت 4K مدل UN8100۱۵/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO75 2021۱۵/۹۰۰/۰۰۰
نانوسل 55اینچ 55NANO88۲۲/۳۰۰/۰۰۰
55 اینچ نانوسل 4k اسمارت مدل 55NANO82۱۹/۸۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ9100۲۰/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل UQ8100۱۸/۲۰۰/۰۰۰
55 اینچ 2021 8k اسمارت مدل NANO96۳۳/۴۰۰/۰۰۰
 55 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 55NANO75 2021۱۸/۳۰۰/۰۰۰
55 اینچ اولد 4k اسمارت مدل 55A1 2021۲۵/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7800۱۶/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت 55UP8000۱۸/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ FHD اسمارت 55US660H0GD 2020۱۶/۰۰۰/۰۰۰
55 اینچ 2022 اسمارت 4K نانوسل 55NANO80۲۰/۷۰۰/۰۰۰
2021 الجی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UP7550۱۶/۸۰۰/۰۰۰
 55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 55Nano86۲۳/۳۰۰/۰۰۰
55 اینچ LED 2021 اسمارت مدل 55UP7500۱۵/۹۰۰/۰۰۰
55 اینچ کیوند 4k اسمارت 2022 مدل 55QNED80UQA۲۸/۸۰۰/۰۰۰
55 اینچ نانوسل 2022 4K اسمارت 55Nano79۱۸/۹۰۰/۰۰۰
55 اینچ OLED 4K اسمارت مدل 55C1۳۸/۸۰۰/۰۰۰
 55 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 55UP8150۱۹/۰۰۰/۰۰۰
55 اینچ نانوسل 4K اسمارت 55NANO84۲۱/۰۰۰/۰۰۰
55 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2021 مدل NANO92۲۵/۹۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ7500۱۹/۲۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 55UQ8000۱۸/۳۰۰/۰۰۰
 55 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA۳۳/۳۰۰/۰۰۰
  55 اینج نانوسل 4K اسمارت 55Nano80۲۰/۴۰۰/۰۰۰
 55 اینچ نانوسل 4K اسمارت 55Nano86۲۳/۳۰۰/۰۰۰
55 اینچ 4K اسمارت مدل 55UN8060۲۰/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 55CXPVA۳۰/۰۰۰/۰۰۰
 55 اینچ نانوسل 4K اسمارت 55Nano79۱۸/۹۰۰/۰۰۰
55 اینچ نانوسل 4K اسمارت 55Nano90۲۹/۵۰۰/۰۰۰
55 اینچ 2021 4k اسمارت مدل up8100۱۷/۹۰۰/۰۰۰
 55 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 55UP7670۱۶/۳۰۰/۰۰۰
تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2021 مدل 55UP7750۱۶/۹۰۰/۰۰۰
55 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 55NANO90۲۹/۵۰۰/۰۰۰
60 اینچ 4K اسمارت 60UP8000۲۱/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانو سل 4k اسمارت مدل 65NANO91۴۱/۷۰۰/۰۰۰
65 اینچ اولد G1 مدل 65G1 2021۶۳/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 65UP8100 2021۲۵/۵۰۰/۰۰۰
 65 اینچ اولد 4K UHD مدل 65B1 2021۴۸/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4k اسمارت 2022 مدل UN8160۲۷/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7800۲۳/۶۰۰/۰۰۰
65 اینچ اولد 4k اسمارت مدل 65A1 2021۴۴/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO75 2021۲۷/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 65UP7670۲۴/۲۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 65NANO76 2022۲۶/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت 65UP8000۲۵/۱۰۰/۰۰۰
 65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65UP8150۲۵/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7750 2021۲۴/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 65UQ8000۲۷/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO84۳۳/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ  نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 65NANO75UQA۲۷/۵۰۰/۰۰۰
 65 اینچ 4K اسمارت MINI LED سال 2021 مدل 65QNED90۴۴/۵۰۰/۰۰۰
G1 ال جی 4K اسمارت 65G1 2021۶۳/۲۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 8K اسمارت 65Nano95۴۵/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UN8060۲۲/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت 65Nano90۴۱/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت 65Nano79۲۷/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UN711COZB۲۴/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت 65Nano80۲۹/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 4K اسمارت 65Nano86۳۵/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 65BXPVA۴۵/۳۰۰/۰۰۰
65 اینچ 2021 نانوسل 4K اسمارت 65NANO90۴۱/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل مدل 65Nano86۳۵/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ 2021 اسمارت 4K نانوسل 65NANO80۳۱/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ LED 2021 اسمارت مدل 65UP7500۲۳/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ کیوند 4k اسمارت 2022 مدل 65QNED80UQA۳۶/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ نانوسل 2022 4K اسمارت 65Nano79۲۶/۵۰۰/۰۰۰
 2021 الجی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65UP7550۲۴/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت OLED مدل 65C1۵۸/۵۰۰/۰۰۰
65 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 65CXPVA۴۵/۰۰۰/۰۰۰
OLED الجی 65 اینچ 4K اسمارت مدل E9۴۴/۵۰۰/۰۰۰
70 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 70UP8100۳۳/۸۰۰/۰۰۰
2021 الجی 70 اینچ 4K اسمارت مدل 70UP7550۳۰/۵۰۰/۰۰۰
70 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل UP7700۳۱/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ NanoCell نانوسل مدل 75NANO84۴۷/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل 75NANO81۵۵/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ7500۳۵/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ8000۴۰/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 75UQ9100۴۰/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 4K اسمارت 75Nano79۴۵/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 2021 نانوسل 4K اسمارت 75NANO80۵۳/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 2022 4K اسمارت 75Nano79۴۴/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ LED 2021 اسمارت مدل 75UP7500۳۶/۵۰۰/۰۰۰
 75 اینچ نانوسل 4K اسمارت 2022 مدل NANO81۵۵/۰۰۰/۰۰۰
 75 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO76 2022۴۲/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 8K اسمارت HDR مدل 75NANO97 2021۷۵/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K اسمارت مدل 75up77003۳۷/۵۰۰/۰۰۰
 70 اینچ  نانوسل 4K اسمارت مدل 70NANO75 2021۳۴/۵۰۰/۰۰۰
 75 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 75NANO75 2021۴۵/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K Ultra HD اسمارت مدل 75UP8000۳۹/۹۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 8K اسمارت مدل 75nano95 2021۶۳/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 75UP8100 2021۴۲/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 75up8050 2021۳۸/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل UP7550۳۷/۵۰۰/۰۰۰
77 اینچ اولد 4K UHD اسمارت مدل 77C1 2021۹۱/۰۰۰/۰۰۰
77 اینچ اولد OLED اسمارت 4K مدل 77CXPVA۸۳/۰۰۰/۰۰۰
77 اینچ اولد 4K UHD اسمارت مدل 77G2 2022۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
82 اینچ 4k اسمارت مدل 82UP8003۶۴/۵۰۰/۰۰۰
86 اینچ 4k اسمارت 2021 مدل 86UP8003۶۸/۰۰۰/۰۰۰
 86 اینچ 4K اسمارت مدل UN8080۷۸/۰۰۰/۰۰۰
86 اینچ 4K اسمارت 2020 مدل 86UN851COZA۷۵/۰۰۰/۰۰۰
86 اینچ 4K اسمارت 2022 مدل 86UQ9100۷۷/۰۰۰/۰۰۰
86 اینچ کیوند 4k اسمارت 2022 مدل 86QNED91۹۳/۵۰۰/۰۰۰
86 اینچ نانوسل 86NANO90۹۰/۰۰۰/۰۰۰
86 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 86NANO75 2021۷۱/۰۰۰/۰۰۰
نانو 2021 NANO81 65’’ 4K۲۹/۶۰۰/۰۰۰
48 اینچ C1 مدل 48C1۲۷/۹۰۰/۰۰۰
65 اینچ NanoCell 2022 مدل 65Nano89۳۳/۸۰۰/۰۰۰
 65 اینچ OLED evo اسمارت 2022 مدل 65C2۷۰/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ 2022 جدید PUD serie مدل 75UQ9000۴۳/۵۰۰/۰۰۰
75 اینچ مدل 75NANO86۴۹/۵۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانوسل 4K اسمارت مدل 50NANO866PA۱۹/۷۰۰/۰۰۰
55 اینچ اسمارت مدل 55UP77003LB۱۶/۸۰۰/۰۰۰
75 اینچ 2021 نانوسل مدل 75NANO88۵۳/۰۰۰/۰۰۰
65 اینچ 4K اسمارت 2021 مدل 65NANO88۳۴/۰۰۰/۰۰۰
75 اینچ نانوسل 2021 اسمارت 8K مدل 75NANO96۶۹/۰۰۰/۰۰۰
43 اینچ نانوسل مدل 43NANO79۱۳/۵۰۰/۰۰۰
77 اینچ C2 اولد 2022 هوشمند مدل 77C2۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰
اولد 55 اینچ مدل 55CS۳۸/۸۰۰/۰۰۰
65 اینچ 2022 هوشمند OLED مدل 65CS۵۳/۸۰۰/۰۰۰
50 اینچ نانو 84 اسمارت مدل 50NANO84۱۸/۷۰۰/۰۰۰
65 اینچ سری 2022 مدل 65UQ8100۲۷/۵۰۰/۰۰۰
تلویزیون 75 اینچ 75UQ9000۴۳/۵۰۰/۰۰۰

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*