رباتیک و هوش مصنوعی

شورش هوش مصنوعی آغاز شد؛ دسترسی هوش مصنوعی جمینای به اطلاعات گوگل درایو بدون اجازه کاربران

جمینای گوگل درایو

به گزارش کاربران هوش مصنوعی جمینای بدون اجازه آن‌ها به اطلاعات گوگل درایو دسترسی پیدا کرده است. آیا Gemini در حال جمع‌آوری داده‌های کاربران سراسر دنیاست؟

متن کامل »