آزمایش آیفون 6 پلاس با نیتروژن مایع

تماشا کنید : اگر آیفون ۶ پلاس شما در ارتفاع ۲۱۳۳ متری از دستتان بیوفتد چه خواهد شد ؟!!

بله عنوان را درست خوانده اید ! تست سقوط از ارتفاع آن هم در ارتفاع ۲۱۳۳ متری ! با این تست دیگر مجموعه آزمایش های عجیب و غریب انجام شده بر روی آیفون ۶ پلاس تکمیل خواهد شد.اما بیایید ببینیم اگر آیفون ۶ پلاس را از ارتفاع ۲۱۳۳ متری رها ...

متن کامل »