آشیانه پرنده

آشیانه‌های بزرگ و عجیب و غریب پرندگان در جنوب آفریقا

اگر در کویر کالاهاری در جنوب آفریقا در حال قدم زدن باشید با صحنه‌ای جذاب روبرو می شوید! حتما فکر می کنید که بر روی ستون‌های تلفن یونجه‌گیر نصب شده است!اما در واقع چنین نیست.

متن کامل »