آلودگی هوا

این کشورها، مقصر اصلی گرمایش زمین هستند

مقصر اصلی گرمایش زمین

آلودگی هوا به شکل نگران‌ کننده‌ای باعث افزایش دمای کره زمین و تغییرات اقلیمی می‌شود؛ اما نقش همه کشورها در این معضل یکسان نیست. در ادامه کشورهای مقصر اصلی گرمایش زمین را معرفی می‌کنیم.

متن کامل »