آژانس فضایی ایتالیا

ناسا تصاویری را از تغییر رنگ قطب شمال زحل منتشر کرد

قطب شمال زحل

تصاویر منتشر شده توسط فضاپیمای کاسینی ناسا نشان می‌دهد که قطب شمال زحل که به شکل شش ضلعی است، به طور چشمگیری تغییر رنگ داده است. این تصاویر به فاصله چهار سال بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ گرفته شده است.

متن کامل »